Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Melding fout in voortgangsoverzicht Osiris

Via dit formulier kun je aangeven dat er volgens jou iets niet klopt op het voortgangsoverzicht in Osiris. Je melding zal worden bekeken door een medewerker van Bureau Onderwijs en zo nodig zal je voortgangsoverzicht worden aangepast.