Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Aan- en afmelden voor tentamens

-> Bekijk ook de informatie over tentamens

Lees onderstaande informatie over het aan- en afmelden voor tentamens goed door!

Inschrijving eerste tentamengelegenheid

Op de gehele Radboud Universiteit geldt de regel dat als je bent ingeschreven voor een vak, je – in beginsel - ook automatisch bent ingeschreven voor de eerste gelegenheid van het bijbehorende tentamen. Controleer altijd tijdig in Osiris of je daadwerkelijk staat ingeschreven voor de eerste tentamengelegenheid. Klopt je inschrijving niet, dan is het je eigen verantwoordelijkheid om in actie te komen!

Let op: dit geldt alléén voor de eerste tentamenkans. Heb je een hertentamen? Dan moet je jezelf inschrijven via Osiris.

Herkansing

Voor het hertentamen ben je dus niet automatisch aangemeld. Dit dien je zelf te doen via Osiris. Aanmelden kan tot uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan het hertentamen. Let op: de dag waarop het tentamen plaatsvindt telt niet mee in de periode van 5 werkdagen. De inschrijving voor een tentamen sluit om 23.59 uur op de dag voorafgaand aan de periode van vijf werkdagen vóór de tentamendatum.

Ben je te laat met aanmelden? Dan kan je niet deelnemen aan het tentamen. Het is dus van groot belang dat je vóór sluiting van de aanmelddeadline in Osiris controleert of je inschrijving voor het tentamen klopt.

Als je je in Osiris succesvol hebt ingeschreven voor een cursus of (her)tentamen ontvang je hiervan bericht: een bevestigingsbericht in Osiris Mededelingen en een bevestigingsmail in je studentenmail inbox. Bewaar deze bevestiging, het is een bewijs dat je je hebt ingeschreven. Als je inschrijving niet succesvol is verlopen, ontvang je geen bevestiging. Probeer het dan nog een keer en check of je alle stappen hebt doorlopen. Mocht het weer niet lukken, neem dan vóór het verstrijken van de deadline contact op met STIP Rechten. Na het verstrijken van de deadline kunnen we niets meer voor je doen.

Tip: heb je het idee dat je de eerste tentamenkans niet goed hebt gemaakt? Kan je niet deelnemen aan de eerste tentamengelegenheid? Zit de inzage van de eerste tentamenkans dicht op de datum van het hertentamen? Schrijf je dan voor de zekerheid vast in voor het hertentamen en meld je weer af als je hier toch niet aan hoeft deel te nemen. Inschrijven voor het hertentamen is mogelijk zodra de inschrijving voor de eerste tentamenkans is gesloten.

Afmelden voor mondelinge (her)tentamens

Aan- en afmelding voor een mondeling (her)tentamen gaat altijd via de vaksectie, ondanks dat je al bent aan- of afgemeld via Osiris. Als je onverhoopt niet deelneemt aan een mondeling (her)tentamen, dan verzoeken we je dringend om je tijdig af te melden bij het secretariaat. Wanneer je je niet afmeldt, dan wordt een ND (“niet deelgenomen”) verwerkt als resultaat. Afmelding kan tot een kwartier na aanvang van het tentamen, net zoals bij het afmelden voor een schriftelijk (her)tentamen.

Afmelden voor schriftelijke (her)tentamens
Als je onverhoopt niet kunt deelnemen aan een schriftelijk (her)tentamen, dan verzoeken we je dringend om je tijdig af te melden. Dit kun je tot uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan het tentamen zelf doen via Osiris. Wil je je na die tijd nog afmelden? Dan kan je – tot een kwartier na aanvang van het tentamen – jezelf afmelden door gebruik te maken van dit formulier. Ondervind je problemen? Neem dan contact op met STIP Rechten.

Niet afgemeld voor het tentamen?

Kom je niet naar een tentamen en heb je je hiervoor niet afgemeld, dan wordt een ND (“niet deelgenomen”) verwerkt als resultaat. Een ND wordt door de examencommissie beschouwd als een gebruikte tentamenkans.

Bij de bepaling van de termijn van vijf werkdagen moet mede worden uitgegaan van de door het College van Bestuur vastgestelde collectieve vrije dagen. De student dient rekening te houden met het effect van deze dagen op de uiterlijke inschrijfdatum, die daardoor eerder valt. Bekijk de collectieve vrije dagen van 2022-2023 hier.