Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Onderwijs- en Examenregelingen (OER)

De Onderwijs- en Examenregeling (OER)

In onderstaande overzicht vind je alle Onderwijs- en Examenregelingen vanaf het studiejaar 2006-2007. De Onderwijs- en Examenregeling van het studiejaar waarin je bent gestart met je bachelor- of masteropleiding is op jou van toepassing.

Bijvoorbeeld:

Op een student die op 1-9-2016 startte met de bacheloropleiding is de OER van 2016-2017 van toepassing. Deze OER blijft van toepassing gedurende de gehele bacheloropleiding. Schrijft deze student zich vervolgens per 1-9-2019 voor de masteropleiding in, dan is vanaf dat moment de OER van 2019-2020 op deze student van toepassing. Deze OER blijft van toepassing totdat de student de betreffende masteropleiding heeft afgerond.

Wisselen van opleiding

Ga je wisselen van opleiding? Dan geldt het volgende t.a.v. vrijstellingen en het toepasselijke Onderwijs- en Examenreglement (OER).

Het inschrijvingsmoment voor een opleiding is bepalend voor de toepasselijkheid van de OER. Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer je per collegejaar 2023/2024 overstapt van de opleiding European Law School naar de opleiding Rechtsgeleerdheid, je voor de opleiding Rechtsgeleerdheid onder de OER van 2023/2024 valt. De overstap geldt immers als een nieuwe inschrijving voor de opleiding Rechtsgeleerdheid. Hetzelfde geldt wanneer je besluit om je voor een tweede opleiding in te schrijven. Voor meer informatie, klik hier.

Overgangsregelingen

Voorafgaand aan de start van ieder collegejaar wordt de Onderwijs- en Examenregeling vastgesteld. Deze nieuwste versie van de OER kan wijzigingen in het studie- en examenprogramma bevatten, die ook van toepassing zijn op studenten die al eerder met hun studie zijn gestart en die daarom onder een andere versie van de OER vallen. Indien hiervan sprake is dan wordt vaak een overgangsbepaling opgenomen in de meest recente versie van de OER. Deze overgangsbepalingen zijn als afzonderlijk hoofdstuk in de OER opgenomen. Controleer bij aanvang van elk nieuw collegejaar in de meest actuele OER of daarin overgangsbepalingen zijn opgenomen die op jouw studie- en examenprogramma van toepassing zijn.