Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Regeling actievedeelnameverplichting werkgroeponderwijs

Regeling actieve deelname_v05

Ontheffing
In enkele gevallen kun je bespreken of je voor ontheffing van het actievedeelnameverplichting werkgroeponderwijs in aanmerking komt. Neem daarvoor contact op met een studieadviseur.

Overmacht
De studieadviseur beslist op verzoeken om af te zien van uitsluiting van het (her)tentamen en de toegang tot het werkgroeponderwijs wegens overmacht. Dit gebeurt slechts in uitzonderlijke situaties, zie artikel 4 regeling actievedeelnameverplichting werkgroeponderwijs. Voor afwezigheid wegens bijvoorbeeld file, OV-storing, vakantie of kortdurende ziekte, daarin voorziet artikel 3 van de actievedeelnameverplichting werkgroeponderwijs al.

Wisselen van werkgroep
Wanneer je als student éénmalig wilt wisselen van werkgroep, neem je contact op met de vakcoördinator.