Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Tijdige aanvraag bachelordiploma

Het is niet mogelijk om in één collegejaar zowel een bachelorexamen als een masterexamen af te leggen. Bovendien moeten studenten in het studiejaar dat ze willen afstuderen op 1 september ingeschreven hebben gestaan voor de master. Vraag je bachelordiploma daarom meteen aan als je klaar bent met je bachelor én schrijf je direct via Studielink in voor de master als hoofdstudie!

Om onnodige studievertraging te voorkomen is het van groot belang dat je tijdig het bachelordiploma aanvraagt én dat je je voor 1 september via Studielink inschrijft voor de master. Voldoe je niet aan deze voorwaarden dan kun je studievertraging oplopen. Let daarom bij het maken van je studieplanning goed op de genoemde termijnen. Ga tijdig naar de studieadviseur voor een realistische en efficiënte planning. Twijfel je of je aan alle vereisten hebt voldaan of heb je vragen over je studiepakket? Neem dan contact op met STIP Rechten of maak direct een afspraak met de studieadviseur.

Dus:

Heb je je laatste bachelorvak behaald?

  • Vraag dan direct je bachelordiploma aan én
  • Meld je direct via Studielink aan voor de master

Let op: studenten die na 1 september nog bachelortentamens afleggen, kunnen pas in september van het daaropvolgende studiejaar hun masterbul aanvragen.

Geen bachelor en master in één jaar

Het is niet mogelijk om in één collegejaar zowel een bachelorexamen als een masterexamen af te leggen. Het afstuderen voor het masterexamen mag namelijk op z'n vroegst worden aangevraagd in september van het laatste inschrijvingsjaar. Deze regeling heeft te maken met de peildatum van 30 september die door het ministerie van OC&W is vastgesteld. De faculteit krijgt namelijk geen masterfinanciering als in hetzelfde collegejaar bachelor- en masterdiploma worden aangevraagd.

Zorg er dus voor dat je hierdoor geen studievertraging oploopt!

Vanwege regels met betrekking tot de inschrijfbekostiging geldt dat je naast het voldoen aan alle eisen voor het bachelorexamen ook op 1 september ingeschreven moet staan in de master om in datzelfde studiejaar te kunnen afstuderen. Zorg dus dat je je op tijd in Studielink aanmeldt voor de master.

Als je na de tentamens al je bachelorvakken (en essays) hebt behaald maar nog niet je bachelordiploma hebt ontvangen, moet je je alvast voorwaardelijk aanmelden voor de master in Studielink. Op het moment dat je bachelorexamen is verwerkt, wordt je inschrijving automatisch met terugwerkende kracht omgezet van de bachelor naar de master. Je kunt dan alsnog in hetzelfde studiejaar in de master afstuderen.

Voorbeelden

  • Als je op 1 september je bachelortentamens en essays hebt behaald én je bachelordiploma hebt aangevraagd én je via Studielink voor de master hebt ingeschreven, mag je ook je masterexamen aanvragen in september van dat jaar: wachttijd is 0 maanden.
  • Als je op 1 oktober je bachelortentamens en essays hebt behaald én je bachelordiploma hebt aangevraagd én je via Studielink voor de master hebt ingeschreven, mag je je masterexamen aanvragen in september van dat jaar erop: wachttijd is 11 maanden.