Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Verantwoord gebruik van GenAI

Met betrekking tot het verantwoord gebruik van Generatieve Artificiële Intelligentie (zoals ChatGPT) heeft de rechtenfaculteit ervoor gekozen om tot nader order de richtlijnen te hanteren zoals hieronder opgenomen.

Twee basisprincipes:

  1. je bent als student volledig verantwoordelijk voor wat je indient;
  2. je ziet er als student op toe dat jouw werk ondubbelzinnig toelaat om te evalueren welke competenties jij als student verworven hebt.

Lees de hele richtlijn hier: