Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Beurs taalvoorbereiding

Om studenten te ondersteunen in hun voorbereiding op een succesvolle studieperiode in het buitenland, stelt de Stichting Rechtenalumni Nijmegen een beurs beschikbaar waarmee de kosten van taalvoorbereiding (waaronder de boeken) gedeeltelijk worden vergoed.

Vereisten

Studenten moeten voldoende studieresultaten hebben behaald tijdens de studie in het buitenland (minstens 15 EC per semester)

De taalcursus mag geen onderdeel zijn van de studieuitwisseling en ECTS opleveren. Het staat dus niet op je Learning Agreement.

Maximaal beursbedrag

€300,- per student

Aanvraagprocedure

Na afloop van het studieverblijf in het buitenland dient er een brief te worden geschreven, gericht aan de Stichting Rechtenalumni Nijmegen, met daarin:
- Persoonlijke gegevens van de aanvrager
- Bestemming en de periode van het verblijf in het buitenland
- Opsomming van de vakken, incl. credits die zijn behaald
- Beschrijving van de talencursus(sen) die zijn gedaan
- Kosten die gemaakt zijn (met de bonnen als bewijs)
- Bankrekeningnummer waarnaar het bedrag overgemaakt kan worden

Adresgegevens

De brief kan worden gericht aan:
Stichting Rechtenalumni Nijmegen
T.a.v. mw. mr. N.M. Heijster
Montessorilaan 10
Nijmegen

De brief inclusief betaalbewijzen dient gemaild te worden naar: internationaloffice@jur.ru.nl