Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

LL.M in de Verenigde Staten

De Stichting Rechtenalumni Nijmegen stelt beurzen beschikbaar om studenten, die een LL.M in de Verenigde Staten willen doen, financieel te ondersteunen.

Vereisten

Getalenteerde studenten die een LL.M in de Verenigde Staten willen doen

Totaal beursbedrag

Er is jaarlijks €10.000,- beschikbaar om te verdelen over de geselecteerde kandidaten

Aanvraagprocedure

Studenten dienen een brief te schrijven aan de Stichting Rechtenalumni Nijmegen, met daarin:
- Persoonlijke gegevens van de aanvrager
- Locatie en periode van de LL.M
- De specialisatie die gekozen wordt en de motivatie daarvoor
- Begroting van de te verwachte kosten
- Bankrekeningnummer waarnaar het bedrag overgemaakt kan worden
Naast deze brief dienen een cv en een pasfoto te worden ingeleverd.
Een persoonlijk gesprek zal deel uit maken van de selectieprocedure.

Deadline: jaarlijks voor 1 mei.

Adresgegevens

De brief kan worden gericht aan:
Stichting Rechtenalumni Nijmegen
T.a.v. mw. mr. Natascha Heijster
Montessorilaan 10
6525HR
Nijmegen

De brief dient ingeleverd te worden bij het International Office, GR 00.22