Zoek in de site...

Fulbright

Wat houdt de Fulbright beurs in?

 • Een bedrag van 35.000 dollar
 • Een verblijf van een academisch jaar van (minimaal) 9 maanden
 • Gedeeltelijke ziektekostenverzekering
 • Deelname aan speciale conferenties in de VS
 • Begeleiding bij je voorbereiding in Nederland
 • Alumni-netwerk

Aanvraagrondes

De aanvraagronde voor het academisch jaar 2023-2024 is geopend. De deadline voor deze aanvraagronde is op 23 januari 2023 om 12 uur ‘s middags.

Beurs op voorwaarde van toelating tot opleiding

De belangrijkste eis om voor een beurs in aanmerking te komen, is dat je bent of wordt toegelaten tot een opleiding op graduate niveau aan een Amerikaanse universiteit van goede kwaliteit. Deze opleiding kan een master, een non-degree programma, of een onderzoeksperiode zijn. Voordat je vertrekt heb je een bachelordiploma van een Nederlandse universiteit of hogeschool behaald, of een gelijkwaardig diploma elders.

Afhankelijk van de deadlines van de universiteiten waar je je gaat aanmelden, kan het in de praktijk zo zijn dat je je al moet aanmelden voor graduate-opleidingen vóórdat je een Fulbright beurs aanvraagt. Vaak is dan nog niets bekend over toelating tot de universiteit terwijl de selectieronde voor de Fulbright beurs al wel voorbij is. Je krijgt de beurs dan onder voorwaarde dat je wordt toegelaten op een van de opleidingen die je in je aanmelding hebt genoemd.

Nationaliteit

Om voor een beurs in aanmerking te komen, moet je de Nederlandse nationaliteit te hebben.

 • Woon je niet in Nederland, maar heb je wel de Nederlandse nationaliteit? Dan dien je ook in Nederland je aanvraag in.
 • Heb je een andere nationaliteit? Dan dien je in dat land je aanvraag in. De voorwaarden kunnen anders zijn dan die in Nederland.

Studieresultaten en andere voorwaarden

Voor het aanvragen van deze beurs is het belangrijk dat je goede studieresultaten hebt behaald en dat je extracurriculaire activiteiten hebt ontplooid. De beurzen zijn niet uitsluitend bedoeld voor mensen met hoge cijfers, maar ook voor mensen die naast prima studieresultaten goed ontwikkelde sociale en culturele vaardigheden hebben.
Het programma is immers bedoeld om wederzijds begrip te stimuleren. Dat lukt alleen als je open staat voor je sociale omgeving. Tijdens interviews bekijken we of dat op jou van toepassing is.

Wanneer kom je niet in aanmerking voor een beurs?

Je kunt geen beurs aanvragen:

 • Als je al in de VS studeert of daar om andere redenen verblijft.
 • Als je naast de Nederlandse ook de Amerikaanse nationaliteit hebt.
 • Als je een Amerikaanse verblijfsvergunning hebt of van plan bent die aan te vragen.
 • Voor het eerste jaar van een volledig PhD-programma in de VS. Je kunt hiervoor wel via deze links naar beurzen zoeken: Beursopener en Fundingusstudy.

Aanvullende bepalingen

Het Fulbright programma is in de eerste plaats bedoeld om wederzijds begrip en uitwisseling te bevorderen. Daarom is er een algemene voorwaarde:Als je een Fulbright beurs hebt gekregen, kun je de eerste twee jaar na je vertrek uit de VS geen visum krijgen voor werk of immigratie naar de VS als je niet eerst weer twee jaar in Nederland hebt gewoond. Wel kun je het land bezoeken als toerist, voor conferenties of voor een andere studie. Het is niet mogelijk om met een Fulbright beurs een ander visum aan te vragen waar deze voorwaarde niet voor geldt.

Aantal beurzen

Er zijn ongeveer 8 beurzen beschikbaar. Dit is inclusief de door de Netherland-America Foundation gesponsorde beurzen.

Officiële voorwaarden

De volledige en officiële voorwaarden en de handleiding en link naar het online aanvraagformulier vind je hier.

Gratis zomerprogramma

Het gratis zomerprogramma van 5 weken met twee thema's: Environmental Issues of Civic Engagement. De deadline hiervoor is op 8 januari 2023 en het programma staat open voor aanmelders die na de zomer nog een semester op undergraduate niveau zullen studeren. Bij het selecteren gaat de voorkeur uit naar diversiteit in de brede zin van het woord: maatschappelijk betrokken en actieve jongeren, die bijvoorbeeld een migratie-achtergrond, een lagere sociaal-economisch achtergrond, of een handicap hebben of tot een andere minderheid behoren. Een leuk verslag van deelnemer van deze zomer Jay Kempkes vind je hier.

Je kan de informatie over het programma met het aanmeldformulier via deze link vinden.