Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

De Leede Fonds voor Sociaal Recht

Professor de Leede - emeritus-hoogleraar Sociaal Recht - was vanaf 1972 tot 1994 de eerste voltijds hoogleraar Sociaal Recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit. Gedurende zijn jaren aan de faculteit heeft hij zich sterk gemaakt voor de positie en ontwikkeling van het vak Sociaal Recht. Ook na zijn actieve loopbaan is hij dat blijven doen. Hij bekroonde zijn inzet met de oprichting van het De Leede Fonds voor Sociaal Recht.

Ondersteunen van initiatieven en activiteiten

Het De Leede Fonds voor Sociaal Recht ondersteunt activiteiten en initiatieven van studenten en wetenschappelijk medewerkers van de afdeling Sociaal Recht. Het fonds wil vooral activiteiten bevorderen die inzetten op (nationale en internationale) uitwisseling en ontmoeting van vakgenoten en studenten. Binnen dit kader passen congressen en seminars, maar ook uitwisselingsprogramma's en studiereizen.

Stimuleringssubsidie voor het volgen van vakken in het buitenland

Ga je in het buitenland studeren en volg je een vak arbeidsrecht of sociale zekerheidsrecht? Dan kom je in aanmerking voor een stimuleringssubsidie. Het De Leede Fonds voor Sociaal Recht verstrekt aan studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid voor elke behaalde studiepunt in een sociaalrechtelijk vak een bedrag van 50 euro (met een maximum van € 350,- per student).

Toekenningen

De voorwaarden voor aanvragen zijn opgenomen in een subsidiereglement (pdf, 55 kB) (pdf, 55 kB). Beslissingen over toekenningen uit het fonds worden genomen door een kleine commissie.

Aanvraag indienen

Aanvragen kunnen worden ingediend  bij de commissie via internationaloffice@jur.ru.nl o.v.v. De Leede fonds.  Je kunt hier het aanvraagformulier invullen.