Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Vrienden van het Grotius gift

StudyAbroad2324bedankt

Deze gift wordt mogelijk gemaakt door de Stichting Rechtenalumni Nijmegen (SRN) die de faculteit en haar studenten willen steunen. Elke student die als voltijdstudent bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Radboud Universiteit ingeschreven staat en minimaal drie maanden in het buitenland gaat studeren aan een van onze partneruniversiteiten, kan een eenmalige gift van 250,- euro ontvangen. Hiermee kan de student deels voorzien in reiskosten of extra studiekosten, zoals de aanschaf van boeken. De gift kan schriftelijk aangevraagd worden door het aanvraagformulier in te vullen

  • Deadline uitwisseling gedurende 1e semester: 1 september van elk jaar.
  • Deadline uitwisseling gedurende 2e semester: 1 januari van elk jaar.

De Vrienden van het Grotius gift wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende kantoren:


Meulenkamp logodownload