Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Studieadviseurs

Loop je ergens tegenaan of heb je een vraag over je studieprogramma? Hiervoor kun je terecht bij de studieadviseurs. Op deze pagina zie je wie de studieadviseurs zijn en op welke manier je met ze in contact kunt komen.

Schema Studieadviseurs afspraak_v02

Spreekuren

  • Wanneer kom je naar de telefonische- en inloopspreekuren? Voor relatief eenvoudige en korte vragen kun je terecht tijdens de telefonische- en inloopspreekuren. Hiervoor hoef je geen afspraak te maken. De telefonische spreekuren vinden iedere werkdag plaats tussen 9.30 en 10.30 uur. Je kunt dan bellen naar het telefoonnummer dat in de tabel staat aangegeven. De inloopspreekuren vinden dagelijks plaats tussen 12.15 en 13.15 uur. Daarvoor kun je plaatsnemen op de bank voor de ingang van de STIP Rechten in het Grotiusgebouw (GR.00.022).
  • Masterscriptiespreekuur: naast de reguliere spreekuren is er op maandag tussen 10.30 en 11.30 uur een telefonisch spreekuur speciaal voor masterscriptiestudenten.
  • Master International and European Law: op dinsdag en donderdag zijn tussen 12.15 uur en 13.15 uur de inloopspreekuren voor studenten met vragen voor het International Office.
    (Meer weten over studeren in het buitenland? bezoek deze pagina.)

E-mail

Voor korte (praktische) vragen of mededelingen kun je de studieadviseurs ook mailen. Vermeld hierbij altijd je studentnummer.

Het kan zijn dat de studieadviseur je n.a.v. je e-mail toch vraagt om een afspraak in te plannen.

Wijzigingen spreekuren

  • Het inloopspreekuur van Sanne Verlinden op maandagmiddag wordt van januari tot mei overgenomen door Jarno te Bogt.

Afspraak maken

  • Wanneer maak je een afspraak? Voor het bespreken van je studieplanning, tentamenvoorzieningen, kwesties van persoonlijke aard of andere zaken die wat meer tijd in beslag nemen, kun je een afspraak maken voor een gesprek van 15 of 30 minuten via de button hieronder. Dit kan telefonisch of fysiek in het Grotiusgebouw en bij een studieadviseur naar keuze.

Afspraak maken met de studieadviseur

Afspraak maken met de studieadviseur? Maak jouw afspraak via de buttons!

  • Studiekeuze en loopbaanoriëntatie: maak een afspraak met Emil van Noordenburg via onderstaande buttons.
  • Master International and European Law: maak een afspraak met Petra Bouman via onderstaande buttons.

Specialisatie studieadviseurs

Studieadviseurs (2208 x 650 px)

Boven (van links naar rechts):

Ingrid Dijkstra: combinatiestudies Recht & Management, Recht & Economie en Economie & Recht, eerstejaarsstudenten
Susanne Holtackers: hbo-studenten, pre-masterstudenten
Sanne Verlinden: eerstejaarsstudenten, topsporters
Van januari tot mei vervangt Peter van Oorschot Sanne Verlinden.
Petra Bouman: master International and European Law

Beneden (van links naar rechts):

Jarno te Bogt: functiebeperkte studenten, tutoraat
Irene Larooy: masterscriptiebegeleiding
Merlijn Sutmuller: deeltijdstudenten, studenten Economie & Recht
Emil van Noordenburg: studiekeuze en loopbaanoriëntatie

Vertrouwelijkheid

De gesprekken die je met de studieadviseur voert zijn vertrouwelijk. Daarom zijn de notities die de studieadviseur naar aanleiding van een gesprek in Osiris aanmaakt, uitsluitend in te zien door jouzelf en door de studieadviseurs van de faculteit. De studieadviseurs raadplegen die gegevens alleen om jou verder te adviseren. Soms krijgen ook de (centrale) studentendecanen of studentenpsychologen toegang tot een notitie, bijvoorbeeld voor de registratie van studievertraging wegens persoonlijke omstandigheden. Dat gebeurt altijd in overleg met jou.

Persoonlijke informatie uit de gesprekken wordt dan ook niet gedeeld met docenten, andere collega’s van de universiteit of derden, tenzij je daar uitdrukkelijk mee instemt. Uitsluitend in het zeer uitzonderlijke geval dat de studieadviseur gegronde vrees heeft voor jouw veiligheid of die van anderen, zal de studieadviseur op eigen initiatief op basis van de vertrouwelijke informatie handelen. In dat laatste geval overlegt de studieadviseur vooraf met een lid van het faculteitsbestuur.

Welke onderwerpen horen niet bij de studieadviseur?

De volgende onderwerpen kun je beter bespreken met een andere dienst van de universiteit of faculteit: