Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Aanmelden mastervakken 2023-2024

Als masterstudent kun je jezelf van 8 t/m 25 januari aanmelden voor mastervakken via Osiris. Raadpleeg de algemene aanmeldprocedure in de instructies.

Voor een overzicht van de beschikbare vakken en hun codes, raadpleeg het programma van jouw master of specialisatie in de online studiegids. Houd rekening met eventuele verplichte aanwezigheid bij de geselecteerde vakken, aangezien de docent je mogelijk de toegang tot onderwijs of tentamens kan ontzeggen bij onvoldoende voorbereiding of aanwezigheid.

Scriptie

Binnen de masteropleiding is het schrijven van een masterscriptie een essentieel onderdeel. Vanaf collegejaar 2022-2023 geldt dat reguliere masterstudenten hun scriptie in beginsel schrijven binnen een masterscriptiebegeleidingstraject. Het scriptietraject begint doorgaans minimaal twee tot maximaal vier keer per jaar, afhankelijk van de opleiding en specialisatie.

Bij je aanmelding voor je mastervakken hoef je je nog niet direct in te schrijven voor het masterscriptiebegeleidingstraject, maar verstandig is het wel als je voornemens bent dit collegejaar de scriptie te gaan schrijven. Na inschrijving krijg je namelijk toegang tot de BrightSpace-cursus van jouw scriptiespecialisatie, met daar alle belangrijke informatie.

Daarnaast is er een studieadviseur voor scriptiestudenten die de voortgang in de gaten houdt. Iedere maandag is er een scriptiespreekuur van 10:30 tot 11:30 uur.

Studenten die in afwachting zijn van de uitslag van het laatste bachelorvak

Alleen studenten met een voltooide bacheloropleiding, een ingediende masteraanmelding en voldoende inhoudelijke voorkennis kunnen deelnemen aan mastervakken. De specifieke vereisten staan vermeld in de Onderwijs- en Examenregeling (OER).

Als je nog niet aan alle vereisten voldoet maar verwacht dit na (her)tentamens wel te behalen, kun je vanaf woensdag 24 januari het 'voorwaardelijke aanmelding masteronderwijs'- formulier (docx, 92 kB) invullen en per email verzenden naar STIP-fdr@ru.nl om een verzoek in te dienen tot voorwaardelijke toelating tot het masteronderwijs per 29 januari 2024. Houd er rekening mee dat de definitieve verwerking afhankelijk is van de uitslagen en vereisten.

De aanmelding wordt pas verwerkt na de reguliere aanmeldingen van masterstudenten. Na verwerking van tentamenuitslagen wordt gecontroleerd of de bachelor/premaster is behaald en of er een geldige masterinschrijving is. Als de bachelor/premaster niet is behaald, wordt de aanmelding geannuleerd en is het volgen van mastervakken niet toegestaan.

Aanmelden onderwijs tweede semester 2023-2024

  • Zorg ervoor dat je de juiste vakcodes gebruikt, raadpleeg het opleidingsprogramma. Neem bij twijfel contact op met het STIP Rechten.
  • De aanmelding opent rond 09:00 uur 's ochtends. Verifieer na de aanmelding of je correct bent aangemeld voor het hoorcollege, de werkgroep en de eerste tentamengelegenheid in Osiris.
  • Raadpleeg deze pagina voor een uitleg over hoe je je kunt inschrijven voor onderwijs in Osiris.
  • Klopt je aanmelding niet, onderneem dan zelf actie.
  • Aanmelden voor een (her)tentamen kan tot uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de betreffende (her)tentamendatum.

Vragen of problemen?

Bij eventuele vragen of problemen met betrekking tot de aanmelding, raadpleeg eerst de aanmeldinformatie zorgvuldig. Als aanmelden echt niet lukt, neem dan tijdig telefonisch contact op met het STIP Rechten op 024-3612308. Voor andere vragen kun je ons per e-mail bereiken (stip-fdr@ru.nl).

Om je eigen studieprogramma of vakken aan je rooster toe te voegen, gebruik je jouw persoonlijke rooster. Zorg ervoor dat je jouw voornaam.achternaam@ru.nl e-mailadres correct hebt ingesteld, aangezien dit wordt gebruikt voor officiële communicatie via e-mail.