Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Voorkeursaanmelding

  • Studenten met een topsportstatus, mantelzorgtaken, een functiebeperking of een tweede opleiding naast hun rechtenstudie kunnen een afspraak maken met de studieadviseurs om te bezien of zij in aanmerking komen voor een voorkeursaanmelding voor het werkgroeponderwijs. Kom je hiervoor in aanmerking? Meld je dan tijdig bij de studieadviseurs voor het benodigde formulier.
  • Een voorkeursaanmelding is tevens mogelijk studenten Economie & Recht en studenten met aantoonbare roosterproblemen. Uitsluitend met toestemming van de studieadviseur.
  • Deeltijdstudenten met roosterproblemen kunnen in overleg met de studieadviseur ook in aanmerking komen voor een voorkeursaanmelding.
  • Het indienen van een voorkeursaanmelding biedt geen garantie dat het gevraagde rooster kan worden aangeboden. De faculteit behoudt zich het recht voor om een alternatief rooster voor te stellen.