Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Aanmelden voor de masterscriptie 2023-2024

Als afsluiting van je masteropleiding schrijf je een scriptie. Zo leer je juridisch onderzoek te doen en jouw bevindingen op een wetenschappelijk verantwoorde manier op te schrijven. De masterscriptie is een verplicht onderdeel van de opleiding en zorgt voor een verdieping van de kennis en vaardigheden die je hebt opgedaan bij het schrijven van wetenschappelijke stukken in de bachelorfase.  Reguliere masterstudenten schrijven hun masterscriptie in beginsel binnen het facultaire  masterscriptiebegeleidingstraject*.

Aanmelden

Heb je voldaan aan de voorwaarden om te mogen starten met je masterscriptie, dan kun je je in de masterinschrijfperiode in augustus via Osiris inschrijven voor het vak ‘scriptie’. Belangrijk daarbij is dat je de code kiest van jouw masteropleiding/specialisatie. Aanmelden kan tot 1 maart, maar het is verstandig om je meteen tijdens de vakinschrijfperiode aan te melden als je voornemens bent om dit collegejaar met de scriptie te starten. Na inschrijving krijg je namelijk toegang tot de Brightspacecursus van jouw specialisatie. Daar vind je alle relevante informatie om met de scriptie te kunnen starten, zoals de verschillende startdata en de thema’s waarvoor je je kunt inschrijven.

NB: Indien je alle mastervakken hebt behaald (niet eerder) en je alleen nog maar de masterscriptie hoeft te schrijven, kun je je tot uiterlijk tien werkdagen voorafgaand aan de opening van de inschrijving voor het eerstvolgende startmoment melden bij de studieadviseurs (studieadviseurs@jur.ru.nl). De studieadviseur kijkt samen met jou naar de beste aanpak om studievertraging te voorkomen.
NB: voor het startmoment van januari 2024 is het met het oog op de kerstperiode noodzakelijk je uiterlijk 15 december a.s. te melden als je alleen de scriptie nog open hebt staan!

Daarnaast is er een algemene Brightspacecursus ‘2324 Scriptie info’ waartoe alle studenten toegang hebben en waar je algemene informatie over het scriptietraject vindt, alsmede een scala aan recente handleidingen en links die behulpzaam zijn bij het zoeken naar juridische informatie (zoals juridische literatuur, wet- en regelgeving, parlementaire documenten en jurisprudentie). Op deze algemene pagina vind je ook de specifieke scriptieleidraden van de vaksecties Notarieel recht en Fiscaal recht.

In de cursus ‘2324 Scriptie info’, waar je nu al toegang toe hebt, vind je nu alvast per vaksectie kort een toelichting op de startmomenten voor komend collegejaar zodat je hiermee rekening kunt houden in je planning.

*Uitzonderingen gelden voor studenten van de Onderzoeksmaster Onderneming & Recht, Onderzoeksmaster Publiekrecht, Duale master Onderneming & Recht en depost-initiële master fiscaal recht. Studenten uit de verkorte deeltijdopleiding of de pre-master in deeltijd kunnen zelf een keuze maken om wel of niet deel te nemen aan het nieuwe traject.