Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Aanmelden onderwijs tweede semester 2023-2024

MicrosoftTeams-image (8)

Zodra het tweede semester nadert, is het van belang om jezelf aan te melden voor de vakken die je in dat semester wilt volgen. De aanmeldingsprocedure varieert, dus het is cruciaal om de voorwaarden te controleren die op jou van toepassing zijn. De aanmeldingen worden geopend op specifieke data, rond 09.00 uur 's ochtends.

Voor de codes WGCOM (werkgroepcombinaties), BF (buitenfacultaire code) en REC (recidivisten) geldt dat dit slechts codes zijn ten behoeve van je aanmelding. Aan deze codes hangen geen werkgroepen, hoorcolleges etc. Nadat de aanmeldingen zijn gesloten, volgt door de Studentadministratie Rechten een kopieeractie. Op dat moment word je aangemeld voor de werkgroep, het hoorcollege en de eerste tentamenkans. Na het verstrijken van de aanmeldtermijn is aanmelden of wisselen van werkgroep niet mogelijk.

Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je correct bent aangemeld. Controleer na het aanmelden of je ook daadwerkelijk voor het hoorcollege, de werkgroep én de eerste tentamenkans bent aangemeld. Dit kun je controleren in Osiris. Als er iets misgaat bij de aanmelding, moet je actie ondernemen. Wanneer Osiris niet goed werkt, wacht dan een paar minuten voordat je opnieuw probeert in te loggen om overbelasting van de server te voorkomen.

Belangrijk is dat je de juiste vakcode gebruikt die past bij jouw opleiding. Als je twijfelt, kun je het opleidingsprogramma in de online studiegids raadplegen. Neem bij twijfel contact op met het STIP Rechten. Gedurende de aanmeldperiode gelden er andere openingstijden. In geval van persoonlijke problemen, neem eerst contact op met de studieadviseur.

Hier zijn de specifieke aanwijzingen voor verschillende studentengroepen.

Recidivisten (tentamen niet behaald – ND of onvoldoende)

Als je eerder bent ingeschreven voor een B1-, B2- of B3-vak maar het tentamen niet hebt gehaald, ben je een recidivist. Er is specifieke informatie beschikbaar voor de aanmelding van vakken voor recidivisten. Informatie aanmelden vakken recidivisten.

B1-studenten

  • Je kunt je van 8 t/m 10 januari aanmelden voor een werkgroepcombinatie van het tweede semester via Osiris. Geef hierbij meerdere voorkeuren op.
  • Als je de vakken Rota Criminalis en/of Academische vaardigheden of ander los B1-vak niet hebt gehaald, kun je jezelf van 15 t/m 22 januari hiervoor, via dit webformulier. Deze vakken kennen geen recidivistenonderwijs.
  • Zie deze webpagina voor alle aanmeldinformatie van de B1-vakken

B2- en B3-studenten

Ben je B2-student en heb je 45 EC of meer aan B1-vakken behaald, dan kun je jezelf via Osiris van 8 t/m 10 januari aanmelden voor een werkgroepcombinatie. Je moet meerdere voorkeuren opgeven.

B2-studenten die zich niet kunnen of willen aanmelden voor een werkgroepcombinatie en B3 studenten, kunnen zich aanmelden voor losse vakken B2 en B3 van 15 t/m 22 januari.

Masterstudenten

Als masterstudenten meld je jezelf van 8 t/m 25 januari aan voor losse mastervakken.

Premaster student na hbo-rechten (voltijd/deeltijd)

Voor premasterstudenten na hbo-rechten wordt de inschrijving voor de meeste vakken inclusief de eerste tentamenkans geregeld. Je moet je aanmelden voor de voorsorteervakken, die gelden als voorkennisvereisten voor de masteropleiding. Lees hier alle informatie

Deeltijdstudenten

Voor deeltijdstudenten Bachelor Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht, Premaster Notarieel recht (maatwerk) en Master Nederlands recht of Notarieel recht geldt een andere aanmeldprocedure. Klik hier meer voor informatie.

Studenten Recht & Management en studenten Recht & Economie

Volg je de combinatiestudie Recht & Management of Recht & Economie, dan moet je aanmelden voor de vakken van de rechtenfaculteit. Klik hier voor meer informatie.
Voor de vakken van Bedrijfskunde (R&M) en Economie (R&E) dien je jezelf tijdig in te schrijven via Osiris, volgens de strikte aanmelddeadlines van de Faculteit Managementwetenschappen.

Buitenfacultaire studenten

Als je een RU-student bent van een andere faculteit, kun je jezelf aanmelden voor bepaalde rechtenvakken. Informatie aanmelden vakken buitenfacultaire studenten.

Voorkeursaanmelding

Kom je (mogelijk) in aanmerking voor een voorkeursaanmelding, neem dan uiterlijk donderdag 21 december contact op met de studieadviseurs om dit te bespreken. Wordt de voorkeursaanmelding toegekend, dan dien je dit webformulier in te vullen. Dit moet uiterlijk 7 januari bij het STIP Rechten binnen zijn om tijdig te kunnen worden verwerkt.

Aanmelden onderwijs tweede semester 2023-2024

  • Zorg ervoor dat je de juiste vakcodes gebruikt, raadpleeg het opleidingsprogramma. Neem bij twijfel contact op met het STIP Rechten.
  • De aanmelding opent rond 09:00 uur 's ochtends. Verifieer na de aanmelding of je correct bent aangemeld voor het hoorcollege, de werkgroep en de eerste tentamengelegenheid in Osiris.
  • Raadpleeg deze pagina voor een uitleg over hoe je je kunt inschrijven voor onderwijs in Osiris.
  • Klopt je aanmelding niet, onderneem dan zelf actie.
  • Aanmelden voor een (her)tentamen kan tot uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de betreffende (her)tentamendatum.

Vragen of problemen?

Bij eventuele vragen of problemen met betrekking tot de aanmelding, raadpleeg eerst de aanmeldinformatie zorgvuldig. Als aanmelden echt niet lukt, neem dan tijdig telefonisch contact op met het STIP Rechten op 024-3612308. Voor andere vragen kun je ons per e-mail bereiken (stip-fdr@ru.nl).

Om je eigen studieprogramma of vakken aan je rooster toe te voegen, gebruik je jouw persoonlijke rooster. Zorg ervoor dat je jouw voornaam.achternaam@ru.nl e-mailadres correct hebt ingesteld, aangezien dit wordt gebruikt voor officiële communicatie via e-mail.

Bekijk de actuele openingstijden van het STIP Rechten

Meer informatie

Aan- of afmelden voor een tentamen