Zoek in de site...

Coronaplan Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Datum bericht: 1 december 2022

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid heeft een coronaplan opgesteld voor collegejaar 2022-2023. Het coronaplan beschrijft hoe onderwijs en toetsing vorm krijgen in verschillende scenario’s. Hier vind je een beknopte weergave van de maatregelen per scenario.

Het groene scenario

In het geval dat de coronadreiging laag blijft, is het groene scenario van kracht. De basismaatregelen gelden om verdere ontwikkeling van het coronavirus te voorkomen:

 • Basisadviezen t.a.v. hygiëne en gezondheid gelden; er wordt gezorgd voor goede ventilatie; vaccineren en zelftesten bij klachten wordt gestimuleerd;
 • Onderwijs vindt fysiek plaats, zonder digitaal alternatief;
 • Toetsing gaat door zoals gepland, zonder digitaal alternatief; er zijn geen bijzondere voorzieningen voor studenten met coronabesmettingen.

Het oranje scenario

Bij een verhoogde coronadreiging is het oranje scenario van toepassing. In dit geval worden de volgende maatregelen genomen als aanvulling op de eerdergenoemde punten:

 • Alle bezoekers worden opgeroepen om twee keer per week een zelftest af te nemen;
 • Bij coronaklachten blijf je thuis en houd je je aan de basismaatregelen;
 • Op de campus houd je afstand en draag je een mondkapje bij verplaatsing;
 • Wanneer een student een tentamen mist vanwege coronabesmetting, geeft de student dit aan bij de afmelding. De student meldt zich binnen een week bij een studieadviseur. In knellende gevallen kan er dan een passende optie worden geboden;
 • Alle bachelorhoorcolleges vinden fysiek plaats én worden gelivestreamd. De opnames worden conform het reguliere weblecturebeleid één week voor de tentamenperiode ter beschikking gesteld;
 • Bachelorwerkgroepen vinden fysiek plaats en worden niet Wel zijn er ‘digitale bezemwerkgroepen’ via Zoom of Teams. De sanctie van uitsluiting van het tentamen op de schending van de voorbereidings- en aanwezigheidsplicht bij werkgroepen vervalt;
 • Alle mastercolleges vinden fysiek plaats. In het masteronderwijs worden ook digitale alternatieven aangeboden. De vakverantwoordelijken krijgen de vrijheid dit zelf zo in te kleden dat alle studenten optimaal worden bediend;
 • Het afstuderen vindt fysiek plaats, helaas zonder dat hierbij externen aanwezig kunnen zijn.

Het rode scenario

Bij hoge coronadreiging is het rode scenario van toepassing. In dit geval worden de volgende aanvullende maatregelen genomen:

 • Slechts 50% van de collegezaalcapaciteit mag worden benut. Voor de bachelorhoorcolleges betekent dit dat studenten zich aanmelden via Brightspace, waarbij het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ geldt. Controle door de docent is niet vereist. Bij bachelorwerkgroepen geldt dat studenten de ene week fysiek op de campus de werkgroep bijwonen en de andere week deelnemen aan een digitale bezemwerkgroep in Zoom of Teams.
 • Voor het masteronderwijs krijgen de vakverantwoordelijken de vrijheid om, rekening houdend met de zaalcapaciteit van 50%, het onderwijs zelf zo in te kleden dat alle studenten optimaal worden bediend;
 • Het streven is om het afstuderen fysiek op de campus te laten plaatsvinden (zonder aanwezige externen). Mocht dit niet haalbaar zijn, dan wordt ernaar gestreefd om in ieder geval het afstudeergesprek fysiek te laten plaatsvinden;
 • Studiewerkplekken blijven met 50% van de capaciteit beschikbaar, reserveringsmogelijkheden worden hierop aangepast.

Bekijk het volledige coronaplan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid via deze link.