Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Actievedeelnameverplichting werkgroeponderwijs bachelor per 1 september 2023

Datum bericht: 1 september 2023

Vanaf heden geldt voor het werkgroeponderwijs in de bachelor een verplichting van de student om actief en voorbereid deel te nemen aan het werkgroeponderwijs.

De aanwezigheid van studenten wordt tijdens de werkgroepen door de werkgroepdocent digitaal bijgehouden in Brightspace. Wanneer een student te vaak afwezig en/of onvoorbereid is tijdens het werkgroeponderwijs, heeft dit gevolgen:

  • Bij vakken behorend tot het B1-jaar wordt de student niet toegelaten tot het (her)tentamen
  • Bij vakken behorend tot het B2 en B3-jaar wordt de student niet toegelaten tot het werkgroeponderwijs.

In de online studiegids staat de regeling actievedeelnameverplichting werkgroeponderwijs. Ga voor meer informatie over het monitoren van de aanwezigheid, uitzonderingen en contactgegevens naar deze pagina.