Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Coronaregels tijdens de tentamenweken

Datum bericht: 4 mei 2022

Tijdens de tentamenweken gelden de volgende coronaregels:

1. Kamp je aankomende tentamenperiode voorafgaand aan een tentamen  met corona-gerelateerde klachten? Doe dan een (zelf)test. Bij een  negatieve uitslag kun je gewoon deelnemen aan het tentamen op de  campus. Bij een positieve uitslag blijf je thuis en meld je je af voor het  tentamen. Je geeft bovendien direct door aan de studieadviseur dat je het  tentamen mist vanwege een positieve (zelf)test. De studieadviseur maakt  dan een aantekening van deze melding. Deze aantekening is vereist om  onder de hierna genoemde voorwaarden eventueel in aanmerking te  kunnen komen voor een bijzondere voorziening.

2. Mocht je vanwege de hierboven genoemde reden een tentamen  hebben gemist en heb je dit direct bij de studieadviseur gemeld? Dan kun  je, indien je hierdoor ernstige studievertraging oploopt (zie punt 4) en aan  een aanvullende voorwaarde voldoet (zie punt 3), een bijzondere  voorziening aanvragen. Meer informatie over bijzondere voorzieningen en  hoe deze precies zijn aan te vragen, volgt in de loop van de  tentamenperiode in een afzonderlijke nieuwsbrief.

3. Als aanvullende voorwaarde geldt dat sprake moet zijn van één van de  volgende gevallen:

  • (a) je hebt het reguliere tentamen vanwege een positieve (zelf)test gemist en je hebt deelgenomen aan het herkansingstentamen, maar daarvoor een onvoldoende behaald;
  • (b) je hebt deelgenomen aan het reguliere tentamen, maar daarvoor geen voldoende behaald, en je mist het herkansingstentamen vanwege een positieve (zelf)test;
  • (c) je mist zowel het reguliere tentamen als het herkansingstentamen vanwege een positieve (zelf)test.

4. Onder ernstige studievertraging wordt verstaan: het niet behalen van  de  BSA-norm, het niet kunnen starten met de master als gevolg van de  harde knip, het niet kunnen afstuderen en andere vergelijkbare gevallen.  Neem contact op met de studieadviseur als je twijfelt of je aan deze  voorwaarde voldoet.