Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Instructies en uitleg bij toetsing op afstand

Datum bericht: 26 april 2020

Vanwege de coronacrisis worden de tentamens die op de campus zouden plaatsvinden vervangen door toetsing op afstand. Via de studiegids is nu alle informatie te vinden over de opzet van deze verschillende vormen van online tentamens. Te weten het 2-vragensetstentamen (bachelor), Regulier tentamen online (master), Take Home Tentamen (master), Paper (master) en Mondeling tentamen online (bachelor en master).

Met deze informatie en de wetenschap dat de tentamens plaatsvinden volgens het vastgestelde tentamenrooster, beschik je als student over de belangrijkste informatie. De opzet van de toetsing is anders geworden door de coronacrisis, maar de leerstof, waarop deze toetsing is gebaseerd, is uiteraard hetzelfde gebleven. Deze stof is ook de basis voor de toetsing op afstand. Het is belangrijk dat je doorgaat met studeren en jouw voorbereidingen op het tentamen. Het is niet nodig en zelfs onwenselijk om dit achterwege te laten in afwachting van meer gedetailleerde informatie over de concrete opzet van de tentamens. Jouw inzet en het gegeven onderwijs stellen jou in staat om je goed voor te bereiden op de toetsing op afstand. De faculteit wenst je veel succes met de tentamens!

Bekijk de verschillende instructies van de toetsvormen op afstand.