Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Afstuderen in 2 masteropleidingen

Datum bericht: 4 juli 2017

Afstuderen in 2 masteropleidingen:

De examencommissie heeft besloten dat voor studenten die binnen twee masters afstuderen een vak nog maar op één diploma met een cijfer wordt opgenomen. Op het tweede diploma wordt dat vak desgewenst opgenomen als een vrijstelling. De vrijstelling telt niet mee bij de bepaling van het judicium.

Bij afstuderen in twee specialisaties geldt al de regel dat een vak slechts  1 keer met cijfer kan worden opgenomen.