Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Onderwijsmaatregelen collegejaar 22/23

Datum bericht: 7 juli 2022

Onze collegezalen zijn bij uitstek de plek om geïnspireerd en geprikkeld te raken, met elkaar in discussie te gaan en om een duurzaam netwerk op te bouwen. Jouw aanwezigheid draagt bovendien bij aan versterking van onze facultaire gemeenschap. Binnen een hechte facultaire gemeenschap is er informeel en laagdrempelig contact. Juist daardoor is er een levendige, academische gedachtewisseling tussen docenten en studenten. Ook kom je op onze campus weer in contact met alle mooie activiteiten van de studieverenigingen. Om dit alles te stimuleren zet het faculteitsbestuur erop in dat zoveel mogelijk studenten het onderwijs fysiek bijwonen. Dit betekent, bij gelijkblijvende omstandigheden, het volgende voor het aankomende collegejaar:

  • Weblectures van de hoorcolleges van bachelorvakken komen één week vóór het tentamen op Brightspace te staan en niet meer direct na afloop van elk college;
  • Er wordt geen livestream beschikbaar gesteld voor de hoorcolleges van bachelorvakken;
  • Het werkgroeponderwijs wordt in beginsel alleen fysiek aangeboden;
  • Je bent verplicht om actief én voorbereid deel te nemen aan het werkgroeponderwijs, maar de sanctie van uitsluiting van het tentamen wordt in ieder geval gedurende het eerste semester opgeschort;
  • Voor praktijkonderwijs (zoals de rota’s) worden in beginsel géén digitale alternatieven aangeboden;
  • Bij mastervakken beslist de vakcoördinator over de eventuele beschikbaarheid van weblectures;
  • Voor de mastervakken wordt er ook geen livestream beschikbaar gesteld;
  • Voor deeltijdstudenten en andere studenten met een bijzondere status gelden verschillende uitzonderingen zoals ook vóór de coronapandemie.