Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Onderwijsaanmelding B2-werkgroepcombinatie Recht & Economie 1e semester 2022-2023

Dit formulier is alleen van toepassing indien je in collegejaar 2022-2023 39 EC of meer aan rechtenvakken hebt behaald.

  • Kijk voor het rooster op de studentenportal of persoonlijkrooster.ru.nl.
  • Je wordt ook aangemeld voor het betreffende hoorcollege en het eerste tentamen.
  • Via Osiris ontvang je een bevestiging van inschrijving.
  • Let op: voor de inschrijving van de vakken van Economie dien je zelf te zorgen (inschrijving via Osiris).

Dit formulier dient uiterlijk 15 augustus ingevuld te zijn. Let op: je dient je zelf in te schrijven voor de essays, rota’s en de bachelorthesis.

Het streven is het rooster van voorkeur te bieden, maar Bureau Onderwijs- en Studentzaken behoudt zich het recht voor om een alternatief passend rooster aan te bieden.