Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Onderwijsaanmelding voor B3-studenten R&E - 1e semester 2022-2023

Via dit formulier kun je aangegeven welke vakken je in het eerste semester van collegejaar 2022-2023 gaat volgen. Je dient dit formulier uiterlijk 15 augustus ingevuld te hebben.

Let op: je dient je zelf in te schrijven voor de essays en de bachelorthesis.

Let op: de economievakken staan alleen vermeld zodat we bij de inschrijving voor het onderwijs rekening kunnen houden met eventuele overlap. Je dient je hier zelf voor in te schrijven.

Het streven is het rooster van voorkeur te bieden, maar Bureau Onderwijs- en Studentzaken behoudt zich het recht voor om een alternatief passend rooster aan te bieden.