Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Onderwijsaanmelding voor bachelorstudenten R&M - 1e semester 2022-2023

Via dit formulier kun je aangegeven welke vakken je in het eerste semester van collegejaar 2021-2022 gaat volgen. Je dient dit formulier uiterlijk 15 augustus ingevuld te hebben.

Let op: je dient je zelf in te schrijven voor de essays en de bachelorthesis.

Let op: de bedrijfskundevakken staan alleen vermeld zodat we bij de inschrijving voor het onderwijs rekening kunnen houden met eventuele overlap. Je dient je hier zelf voor in te schrijven.