Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Programma B3 European Law School

Semester

Cursus

Code

EC

1 of 2 Bachelorthesis JUR-3BACHTHESELS 3
1 Burgerlijk procesrecht JUR-3BURGPROCES 5
1 Burgerlijk recht I JUR-3BUR1 11
1 Fundamental Rights in Europe JUR-3FUNDRIGHTS 4
1 Rechtgeschiedenis in EU perspectief (keuze) JUR-3REGESEUP 4
1 Uitvoering en handhaving EU recht JUR-3UITVHAND 6
2 Burgerlijk recht II JUR-3BUR2ELSNOT 10
2 European Law and Society (keuze) JUR-3EURLAWSOC 4
2 Intergration course: Harmonisation in the EU JUR-3INTHARMONI 5
2 Ondernemingsrecht JUR-3ONDELS 6
2 Rechtsfilosofie in EU perspectief (keuze) JUR-3REFILEUP 4
2 Various Branches of Int. Law JUR-3VARIBRANCHE 6
Totaal 60
2* Various Concepts of International Law* JUR-2VARICON* (5)*

* Studenten (gestart met het B1-jaar in 2018-2019 of eerder), die de cursus The Law of International Organisations (4 EC, B3) niet met succes hebben afgerond, hebben de mogelijkheid om in 2020-2021 en daarna deze cursus, inmiddels gewijzigd in de cursus met aanduiding Various concepts of International Law (5 EC, B2) alsnog af te ronden (zie overgangsregelingen per 1 september 2020 Artikel L, OER 2020-2021).

Bachelorthesis B3: gemiddeld 8 contacturen, waaronder één inleidend hoorcollege in semester 1. Meer informatie.

Studielastverdeling semester 1: wekelijks 10 uur hoorcollege en 4 uur werkgroep; evt 2 uur hoorcollege keuzevak
Studielastverdeling semester 2: wekelijks 12 uur hoorcollege en 6 uur werkgroep; evt 2 uur hoorcollege keuzevak