Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Programma Recht & Economie

Tijdens de combinatiestudie Recht & Economie combineer je de Nederlandstalige bachelor- en masteropleiding Nederlands recht met de Engelstalige masteropleiding Economics. Het programma bij Recht & Economie is intensief en kent zeven specialisaties ter voorbereiding op zeven verschillende masterspecialisaties binnen de master Economie. Afhankelijk van de specialisatie die je kiest, volg je vakken als ‘Academic skills, mathematics and statistics', 'Corporate Finance', 'Accounting' of 'Investment Management'.

Studieschema

schemakleinHet schema hiernaast geeft een globale indruk van het studieprogramma. In de eerste jaren krijg je vooral vakken die behoren bij de bachelor Rechtsgeleerdheid. Daarnaast volg je enkele vakken economie. Zo maak je kennis met beide opleidingen. Aan het eind van het eerste jaar verkrijg je een positief bindend studieadvies als je voldoende studiepunten aan rechtenvakken hebt behaald en kun je verder naar het tweede studiejaar. Mocht je ervoor kiezen om je te beperken tot Rechtsgeleerdheid, dan lig je nog prima op schema. Je hebt namelijk dezelfde vakken gevolgd als reguliere rechtenstudenten.

> Download het uitgebreide studieschema Recht & Economie (docx, 409 kB).