Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Aanmeldformulier dubbeltentamen

Via dit formulier kun je een dubbeltentamen aanvragen. Doe dit uiterlijk tien werkdagen voor aanvang van het tentamen.