Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Programma B2 Rechtsgeleerdheid

In het tweede studiejaar (B2-jaar) staat het publiekrecht centraal. Het publiekrecht regelt de verhoudingen tussen burgers en de overheid. Zo krijg je bijvoorbeeld vakken over Staats- en bestuursrecht en Strafrecht.

Semester

Cursus

Code

EC

1 Bestuurs(proces)recht I JUR-2BES1 7
1 Historisch-vergelijkende ontwikkeling van het publiekrecht JUR-2HOPUBL 6
1 Straf(proces)recht I JUR-2STR1 8
1-2 Nederlands en vergelijkend staatsrecht JUR-2STAATSRECHT (1)
JUR-2STARRGL (2)
14
2 Bestuurs(proces)recht II JUR-2BES2RGL 6
2 Historisch-vergelijkende ontwikkeling van het privaatrecht JUR-2HOPRIV 6
2 Rota Administrativa JUR-2ROTADM 1
2 Straf(proces)recht II JUR-2STR2RGL 7
1 Arbeidsrecht (keuze)** JUR-2ARBRECHT / JUR-9ARBRECHTBF* 5
1 Inleiding belastingrecht (keuze)** JUR-2INLBELA / JUR-2INLBELA* 5
1 Personen- en familierecht (keuze)*** JUR-2PFRRGL 5
1-2 Essay bestuurs(proces)recht I of II JUR-2BESTES 0
1-2 Essay staatsrecht JUR-2STAATES 0
1-2 Essay straf(proces)recht I of II JUR-2STRAFES 0
Totaal 60

* vakcode voor buitenfacultair

** Studenten die in studiejaar 2017-2018 met de bacheloropleiding zijn begonnen en nu in Rechtsgeleerdheid B2 starten, kunnen een keuze maken uit drie keuzevakken: Arbeidsrecht, Inleiding belastingrecht en Personen- en familierecht. Voor studenten uit eerdere cohorten geldt dat er twee keuzevakken zijn in B2: Arbeidsrecht en Inleiding belastingrecht.

Studielastverdeling semester 1: wekelijks 10 uur hoorcollege en 6 uur werkgroep 
Studielastverdeling semester 2: wekelijks 10 uur hoorcollege en 8 uur werkgroep; 1x2 uur hoorcollege en 4x2 uur zitting Rota Administrativa