Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Programma B3 Rechtsgeleerdheid

In het derde studiejaar (B3-jaar) staat het privaatrecht centraal. Het privaatrecht regelt de verhouding tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling en tussen burgers en bedrijven. Je krijgt vakken op het gebied van Burgerlijk recht en Handelsrecht.

Semester

Cursus

Code

EC

1 Burgerlijk procesrecht JUR-3BURGPROCES 5
1 Burgerlijk recht I JUR-3BUR1 11
1 Europees Economisch recht JUR-3EURECO 7
1 Rota Carolina JUR-3ROTACAR 3
1 of 2 Bachelorthesis JUR-3BACHTHESRGL 3
2 Burgerlijk recht II JUR-3BUR2RGL 13
2 Ethiek voor juristen JUR-3ETHIEK 2
2 Ondernemingsrecht JUR-3ONDRGL 7
2 Integratievak Artificial Intelligence en recht
OF
Integratievak Economie en Jaarrekeningrecht **
JUR-3AIRECHT

JUR-3ECOJAAR

4

4

1 Criminologie (keuze) JUR-3CRIMI / JUR-3CRIMIBF* 5
1 Rechtsfilosofie (keuze) JUR-3REFI 5
1 Rechtssociologie (keuze) JUR-3RESOC 5
Essay Criminologie (keuze) JUR-3CRIMES 0
Essay Rechtsfilosofie (keuze) JUR-3REFIES 0
Essay Rechtssociologie (keuze) JUR-3RESOCES 0
Totaal 60

* Vakcode voor buitenfacultaire studenten
** ** Studenten die toegelaten willen worden tot de master Fiscaal recht of de masterspecialisatie Ondernemingsrecht, dienen per 2022-2023 te kiezen voor het integratievak: Economie en jaarrekeningrecht in verband met voorkennisvereisten/civiel effect.

Let op: de drie keuzevakken kennen een maximum aantal studenten per vak

Studielastverdeling semester 1: wekelijks 12 uur hoorcollege en 4 uur werkgroep; 2x2 uur hoorcollege en 5x2 uur zitting Rota Carolina
Studielastverdeling semester 2: wekelijks 10 uur hoorcollege en 4 uur werkgroep; 6x hoorcollege Ethiek voor juristen
Bachelorthesis: gemiddeld 8 contacturen, waaronder één inleidend hoorcollege in semester I. Zie uitgebreide informatie op de website