Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Bijvak/ buitenfacultaire student

Om jouw studie soepel te laten verlopen, willen we je informeren over belangrijke zaken.

Radboud student

Als RU-student van een andere faculteit kun je jezelf als buitenfacultaire student aanmelden voor bepaalde rechtenvakken. Voor de meeste vakken is juridische voorkennis vereist om je in te kunnen inschrijven.

Studenten van andere universiteiten

Als (rechten)student van een andere universiteit, kun je je inschrijven als bijvakstudent bij de RU. Volg de aanmeld- en inschrijfprocedure voor bijvakstudenten.

Je kunt enkel een vak volgen wanneer dit niet wordt aangeboden aan jouw eigen universiteit. Goedkeuring van de examencommissie van jouw universiteit, in de vorm van een verklaring “Geen Bezwaar Bijvak” is vereist. Zorg zelf tijdig voor deze verklaring.

Voor de meeste vakken is juridische voorkennis vereist. Heb je die kennis niet, dan is de kans groot dat je het vak niet behaalt. Het is jouw verantwoordelijkheid om de benodigde voorkennis te hebben voor aanvang van de cursus of extra inspanningen te leveren tijdens de cursus om deze met voldoende resultaat af te ronden.

Studieprogramma en roosters

Raadpleeg de digitale studiegids voor informatie over jouw cursussen.

Bekijk jouw persoonlijke rooster op https://persoonlijkrooster.ru.nl/  (klik op gasttoegang). Voeg jouw studieprogramma of vakken toe, selecteer de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en vink de benodigde vakken aan.

Inschrijven voor Cursussen en Tentamens

Meld je voorafgaand aan het semester (januari en augustus) aan voor de rechtenvakken in Osiris. Lukt dit onverhoopt niet, kun je gebruik maken van het webformulier. Voor alle informatie over het aanmelden van onderwijs, zie de online studiegids.

Controleer het complete vakoverzicht voor beschikbare vakken en vereiste voorkennis. Je ontvangt een bevestigingsmail bij inschrijving. Voor herkansingen moet je jezelf apart inschrijven via Osiris Student. Controleer ook het rooster om overlapping te voorkomen.

Studenten met een functiebeperking die bijzondere voorzieningen nodig hebben bij een tentamen, zoals extra tijd, dienen dit snel aan te vragen via de studentendecaan.

Op de hoogte blijven

Brightspace: De digitale leeromgeving waar alle cursusinformatie wordt gepubliceerd, is toegankelijk zodra je je hebt ingeschreven voor de cursus via Osiris.

E-mail: Belangrijke mededelingen worden naar je Radboud e-mailadres (naam.achternaam@ru.nl) gestuurd. (Niet alle studenten krijgen een Radboud-mailadres. Degenen die dit niet krijgen, ontvangen de mail op hun privé-mailadres).