Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Afstuderen

Het einde van de scriptiefase in zicht? Volg dan onderstaande stappen:

  • Als naast je vaste begeleider ook de tweede begeleider de kwaliteit van de conceptscriptie als voldoende beoordeelt, stuurt je scriptiebegeleider een schriftelijke goedkeuringsverklaring*naar Bureau Onderwijs (Studentadministratierechten@jur.ru.nl).
  • Als Bureau Onderwijs de goedkeuringsbrief binnen heeft, sturen zij jou binnen twee werkdagen een e-mail (@student.ru.nl), met daarin de link naar het aanvraagformulier voor het masterexamen.
  • Je vult het aanvraagformulier in via de link, waarbij je o.a. twee voorkeursdata voor het afstuderen (die je hebt kortgesloten met je scriptiebegeleiders) en de namen van de begeleiders opgeeft.
  • De studentenadministratie maakt de cijferlijst in orde, legt deze ter akkoord voor aan de examencommissie en stuurt alle papieren naar Bureau Examens
  • Tot slot ontvang je een officiële uitnodiging voor het afstuderen van Bureau Examens (per mail @student.ru.nl).

Lees de volledige procedure, inclusief de sluitingsdata van de locaties, over het aanvragen masterverklaring.

*Je krijgt nog geen cijfer voor de scriptie, maar kunt niet meer zakken voor het masterexamen. In de tussentijd maak je de definitieve versie van de scriptie klaar. Die lever je uiterlijk 14 dagen voor de datum van het masterexamen in 4-voud in bij de scriptiebegeleider of secretariaat (Faculteit der Rechtsgeleerdheid, vaksectie Fiscaal recht t.a.v. mw. A.H.J. Van Kampen-Drogt, Postbus 9049, 6500 KK Nijmegen).

Tijdspad

De aanvraagtermijn is vier weken, ingaande van het moment dat je het online-aanvraagformulier hebt ingevuld. Stel dat je op 1 juni het aanvraagformulier invult, dan is afstuderen op zijn vroegst mogelijk op 1 juli.  LET OP: de locaties zijn van half juli tot en met half augustus gesloten, in die periode is afstuderen niet mogelijk.

Je dient te allen tijde te staan ingeschreven voor de betreffende masteropleiding om af te kunnen studeren!  Studeer je na 1 september af? Geef dit in augustus  door aan de coördinator, hij/zij zorgt dan voor een inschrijving voor het nieuwe collegejaar.

Het afstuderen

Het officiële masterexamen bestaat uit een bespreking van de scriptie met de begeleiders, de 'scriptieverdediging'. Er wordt van je verwacht dat je in staat bent het scriptieonderwerp te verdedigen en de recente ontwikkelingen (in de literatuur, jurisprudentie en de praktijk) op dit terrein te bespreken. De bespreking duurt ongeveer 45 minuten. Familie of vrienden zijn van harte welkom deze verdediging bij te wonen (indien je daar zelf voorkeur aan geeft). Je cijfer wordt vastgesteld op grond van de scriptie en je scriptieverdediging. Het gedetailleerd ingevulde beoordelingsformulier wordt na je afstuderen per e-mail toegestuurd. Na de bespreking reikt de examencommissie het diploma en de cijferlijst uit. De universiteit schenkt hier koffie/thee voor haar gasten.

In de officiële uitnodiging voor het afstuderen die je ontvangt van Bureau Examens staat de datum en het tijdstip waarop het afstuderen plaatsvindt, alsmede de locatie.

Om in aanmerking te komen voor een judicium dien je te voldoen aan de criteria, zoals vermeld in de OER.