Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Onderwijszaken

 • Onderwijs is verdeeld over 2 semesters: september - december en februari - juni
 • Onderwijs is geroosterd op 2 dagen per week. Deze dagen variëren per semester
 • Alle hoorcolleges zijn ook via weblectures te bestuderen
 • Afwezigheid bij colleges heeft geen consequenties (géén tentamenuitsluiting)
 • De voorbereidende opdrachten zijn niet verplicht om te maken (wel zeer aan te raden!)
 • Deelname aan onderwijs samen met andere professionals en reguliere voltijdstudenten
 • Gemiddeld circa 10-15 uur zelfstudie per week vereist (excl. onderwijsuren)
 • Tentamens vinden plaats in december - januari (met herkansing in januari) en mei-juni (met herkansing in juni - juli)
 • Je hebt recht op 2 tentamenkansen per academisch jaar
 • Tentamens en inzage van tentamens kunnen op andere dagen plaatsvinden dan je vaste onderwijsdagen. Houd hier rekening mee
 • Je hoeft je niet in te schrijven bij DUO.
 • De coördinator schrijft je in voor de vakken en tentamens, dit hoef je niet zelf te doen
 • Een collegekaart wordt voor je aangevraagd
 • Tijdens de eerste collegeweek in september wordt een startbijeenkomst georganiseerd
 • In november wordt een scriptievoorlichtingsbijeenkomst georganiseerd