Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Toelatingseisen

Het schakelprogramma staat open voor personen die een Nederlandse academische master hebben afgerond. De eerste selectie vindt plaats op basis van cijferlijsten en motivatie. Op grond van OER artikel 194 N, lid 4  beslist de toelatingscommissie over instroom in het schakelprogramma. De diversiteit in voorkennis en deskundigheid mag er niet toe leiden dat het niveau van de opleiding beneden de maat moet worden aangepast vanuit de wens alle studenten die zich aanmelden te bedienen. Om die reden worden eisen gesteld aan de voorkennis en zal een individuele intake plaatsvinden.

De kandidaat:

  • Heeft een WO masteropleiding met succes afgerond (in Nederland)
  • Heeft een gemiddeld eindcijfer voor de masteropleiding gehaald van tenminste 7.
  • Heeft minstens 3 jaar relevante ervaring in de fiscale praktijk (uitvoerend, leidinggevend of beleidsniveau) die een goede basis biedt voor het volgen van een WO-master met betrekking tot fiscale vraagstukken.
  • Heeft aangetoond over basiskennis van het recht te beschikken, blijkend uit het met succes hebben gevolgd van juridische vakken, cursussen of werkzaamheden met een  juridisch karakter (o.a. behandelen bezwaarschriften)
  • Is in staat tot het formuleren van een onderzoeksvraag en probleemstelling ten behoeve van toegepast onderzoek naar fiscale onderwerpen
  • Is gemotiveerd om gedurende 2 jaar werk en studie te combineren
  • Is in de gelegenheid om minstens 16-20 uur per week aan deze studie te kunnen besteden

Indien je reeds een juridische master hebt behaald, kun je vrijstelling voor (onderdelen van) het schakelprogramma aanvragen en (eventueel) direct instromen in het masterjaar.