Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Vrijstellingen

Studenten die over een academische juridische master beschikken, kunnen mogelijk in aanmerking komen voor vrijstellingen. Daarbij is het van belang eerst na te gaan of er op grond van de vooropleiding bepaalde standaardvrijstellingen worden toegekend. Je kunt zelf aan de hand van de vakinformatie bepalen welke vakken uit je vooropleiding qua literatuur en studiepunten overeenkomen met Nijmeegse vakken en daarvoor een vrijstellingsverzoek indienen. Je schrijft een (motivatie)brief waarin je een overzicht geeft van de Nijmeegse vakken waarvoor je een vrijstellingsverzoek wilt indienen.
Om je verzoek te kunnen beoordelen dien je een kopie van je bachelordiploma, masterdiploma, vakinformatie en bijhorende cijferlijsten te sturen naar de coördinator van de postinitiële master. De examencommissie beoordeelt vervolgens of er eventuele deficiënties uit het schakelprogramma weggewerkt moeten worden, alvorens tot inschrijving in de master kan worden overgegaan.

Je kunt je brief en de bijbehorende stukken sturen naar de coördinator van de postinitële master. Je ontvangt zo spoedig mogelijk bericht over de eventuele toegekende vrijstelling(en). Houd er rekening mee dat het tijdens vakantieperioden langer kan duren voordat je bericht ontvangt.