Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Masterprogramma

U mag pas na voltooiing van het volledige schakelprogramma deelnemen aan onderstaande mastervakken ('harde knip').

semester

Cursus

Code

EC

1 Inkomstenbelasting JUR-4INKBENL 7
1 Vennootschapsbelasting JUR-4VENBENL 7
1 Formeel Belastingrecht JUR-4FORMBEL 4
1 Jaarrekening fiscaal verdiept JUR-4JAARREKVERD 5
1 Omzetbelasting JUR-4OMZEBEL 7
2 Internationaal belastingrecht JUR-4INTBELF 5
2 Europees belastingrecht JUR-4EUBELF 4
2 Vennootschapsbelasting verdiept JUR-4VENBELVERDI 5
Scriptie 16
Totaal 60