Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Burgerlijk Recht

In de masterspecialisatie Burgerlijk Recht wordt vooral voortgebouwd op kennis en kunde die is opgedaan in de vakken goederenrecht (BR I) en verbintenissenrecht (BR II). De masterspecialisatie verplicht tot het volgen van één van de vakken burgerlijk recht verdiept (Contractenrecht of Goederenrecht) en het vak Internationaal privaatrecht. Daarnaast kun je kiezen uit een aantal gebonden en vrije keuzevakken om je 'credits' aan te vullen.

Semester

Cursus

Code

EC

1 Internationaal privaatrecht (V) JUR-4IPRNED 7
1 Contractenrecht verdiept (VK/(GK) JUR-4BRVCONT 7
2 Goederenrecht verdiept (VK/GK) JUR-4BRVGOED 7
1 Aansprakelijkheidsrecht (GK) JUR-4AANPERS 7
1 Aansprakelijkheid in de financiële sector (GK) JUR-4AANFISE 7
1 Arbeidsrecht verdiept (GK) JUR-4ARBEIDR 7
1 Auteursrecht (GK) JUR-4AUTEUR 7
1 Insolventierecht (GK) JUR-4INSOLVEN 7
1 Masterclass Burgerlijk recht (GK) ** JUR-4MCBURG 14
1 Privaatrechtelijke rechtsvergelijking (GK) * JUR-4DMREVE 7
1 Verzekeringsrecht (GK) JUR-4VERZEKR 7
2 Anglo-Amerikaans privaatrecht (GK) JUR-4ANAMPR 7
2 Erfrecht II (GK) JUR-4ERFR2 7
2 European Commercial Law (GK) JUR-4EUCOMMER 7
2 European Employment Law (GK) JUR-4EUEMPL 7
2 Geschiedenis van het Europese privaatrecht: vergelijkend goederenrecht (GK) JUR-4GEPVGR 7
2 Huurrecht (GK) JUR-4HUURR 7
2 Industriële eigendom: Merkenrecht (GK) JUR-4MERKR 7
2 Industriële eigendom: Octrooirecht (GK) JUR-4OCTROOI 7
2 Overheidsaansprakelijkheidsrecht (GK) JUR-4OVERAANSPR 7
2 Pensioenrecht (GK) JUR-4PENS 7
2 Practicum in civiele zaken (GK) JUR-4PRCZ 7
2 Privacy en gegevensbeschermingsrecht (GK) JUR-4PRIVACY 7
Scriptie 18
Vrije keuzevakken 14

* Vak is in principe bestemd voor studenten in de duale master, maar kan na selectie worden gevolgd door studenten Nederlands recht. Zie de vakbeschrijving.

**  Selectie; alleen doorgang bij voldoende deelnemers.

(V) = verplicht vak (7 EC)
(VK) = verplicht keuzevak (7 EC)
(GK) = gebonden keuzevak (minimaal 14 EC)