Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Programma Ondernemingsrecht

Centraal in deze masterspecialisatie staan de verplichte vakken Capita selecta van het Ondernemingsrecht, Corporate Governance, Corporate Litigation.

Studenten die in studiejaar 2022-2023 of eerder zijn begonnen met de masterspecialisatie Ondernemingsrecht, volgen met ingang van 1 september 2023 de volgende cursussen indien zij De Rechtspersoon en/of NV en BV en/of Stichting, Vereniging en Personenvennootschappen niet met succes hebben afgerond:

  • Indien de cursus De Rechtspersoon niet is behaald, dan volgt de student in plaats daarvan de cursus Capita Selecta van het Ondernemingsrecht
  • Indien de cursus NV en BV niet is behaald, dan volgt de student in plaats daarvan de cursus Corporate Governance
  • Indien de cursus Stichting, Vereniging en Personenvennootschappen niet is behaald, dan volgt de student in plaats daarvan de cursus Corporate Litigation

(Overgangsregeling in artikel LV OER 2023-2024)

Semester

Cursus

Code

EC

1 Capita selecta van het Ondernemingsrecht (V) JUR-4CAPSELOND 7
1 Corporate Governance (V) JUR-4CORGOVERN 7
1 Insolventierecht (GK) JUR-4INSOLVEN 7
1 Internationaal privaatrecht (GK) JUR-4IPRNED 7
1 Vennootschapsbelasting (GK) JUR-4VENBENL 7
2

Contractenrecht verdiept (GK)

JUR-4BRVCONT 7
2

Corporate Litigation (V)

JUR-4CORPLITIG 7
2 European and Comparative Company Law (GK) * JUR-4EUCMCOM 7
2 Onderneming en Arbeid (GK) JUR-4ONDARB 7
2 Ondernemingsstrafrecht (GK)** JUR-4ONDSTR 7
Scriptie 18
Vrije keuzevakken 14

* Niet aangeboden in studiejaar 2023-2024
** Niet aangeboden in studiejaar 2024-2025

(V) = verplicht vak (21 EC)
(GK) = gebonden keuzevak (7 EC)