Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Programma Strafrecht

Het studieprogramma van de masterspecialisatie Strafrecht biedt verdieping en verbreding van de straf(proces)rechtelijke kennis die je in de bachelorfase hebt opgedaan. Het programma is opgebouwd uit een aantal verplichte vakken Strafrecht verdiept en Bijzonder strafrecht OF Internationaal strafrecht), een gebonden keuzevak, zelf in te vullen vrije ruimte en een scriptie.

Semester

Cursus

Code

EC

1 Criminaliteit en veiligheidsbeleid (GK) JUR-4CRIVEIL 7
1 Internationaal Strafrecht (VK/GK) JUR-4INTSTRA 7
1 Protection of human rights in International law (GK) JUR-4PROTHR 7
1 Rechtspleging (GK) JUR-4REPLEGI 7
1 - 2 Strafrechtelijk caput (GK) JUR-4STRAFCAPU 7
1 - 2 Strafrecht verdiept (V) JUR-4STRAFV 14
2 Bijzonder Strafrecht (VK/GK) JUR-4BYZSTR 7
2 Criminal Justice: Between Law and Practice (GK)

JUR-4CRIMJUSTICE

7
2 Forensische psychiatrie (GK) JUR-4FORPSY 7
2 Ondernemingsstrafrecht (GK) JUR-4ONDSTR 7
Scriptie 18
Vrije keuzevakken 14

(V) = verplicht vak (14 EC)
(VK) = verplicht keuzevak (7 EC)
(GK) = gebonden keuzevak (7 EC)