Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Programma onderzoeksmaster Onderneming & Recht

Het studieprogramma van de onderzoeksmaster Onderneming & Recht beslaat twee jaar. Het eerste jaar bestaat uit acht maanden intensief onderwijs, waarin de juridische aspecten van een onderneming aan bod komen plus een stage van tien weken. In het tweede jaar volg je vakken die gerelateerd zijn aan het doen van onderzoek, leer je onderzoeksvaardigheden en verricht je zelf onderzoek. Je krijgt inzicht in de aanpak van complexe juridische problemen, leert analyseren en argumenteren, maar ook hoe je een onderzoeksplan moet opstellen of een rechtsvergelijkend stuk kunt maken. Tot slot leer je onderzoekresultaten schriftelijk en mondeling presenteren.

Jaar

Cursus

Periode

EC

1 Financiering & zekerheden Sep - Dec 6
1 Internationaal privaatrecht Sep - Dec 6
1 Legal English Sep - Dec 2
1 Ondernemingsrecht Sep - Dec 6
1 Zoeken, verwerken, presenteren Sep - Dec 1
1 Contractenrecht Jan - April 6
1 Financieel recht Jan - April 6
1 Insolventierecht Jan - April 6
1 Privaatrecht en nieuwe technologie Jan - April 3
1 Stage (full-time) Mei - Juli 5
2 Europees privaatrecht Sep - Dec 7
2 Hoge Raad en Cassatie Sep - Dec 7
2 Privaatrechtelijke rechtsvinding Sep - Dec 7
2 Rechtsmethodologie Sep - Dec 7
2 Privaatrechtelijke Rechtsvergelijking Sep - Dec 7
2 Meesterlijke voorbeelden Jan - Juli 7
2 Onderwijs- en onderzoeksperiode Jan - Juli 12
2 Recht en ethiek Jan - Juli 7
2 Schrijven wetenschappelijk artikel of uitgewerkt onderzoeksvoorstel Jan - Juli 12