Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Studieprogramma en vakken

Binnen de master Publiekrecht heb je veel ruimte om je eigen vakkenpakket samen te stellen. Op deze pagina vind je een toelichting van de mogelijkheden.  De master duurt twee jaar: je volgt jaar 1 aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en je volgt jaar 2 aan de Rijksuniversiteit in Groningen.

Inschrijving

Voor deze master dien je in te schrijven voor twee masters. De master Rechtswetenschappelijk Onderzoek aan Rijksuniversiteit Groningen is de hoofdinschrijving.

Met een Bewijs Betaling Collegeld (BBC) schrijf bij de Radboud Universiteit in voor de master Nederlands Recht (specialisatie Staats en bestuursrecht danwel Strafrecht) of de master European Law (specialisatie International and European Law Advanced danwel Human Rights and Migration).

Tijdens je master volg je vier verschillende typen vakken:
Domeinvakken;
Onderzoeksvaardighedenvakken;
Onderzoeksvakken;
Scriptie.

Dit programma geldt voor het studiejaar 2021/2022.

Studieprogramma onderzoeksmaster Publiekrecht
Semester Cursus EC
Jaar 1 - Nijmegen
1 Publiekrechtelijke rechtsvergelijking 6
1 Schrijven recensie 6
1-2 Domeinvakken* 36
2 Empirical Legal Research Lab 6
2 Introduction to Empirical Legal Research 6
Jaar 2 - Groningen
1 Engelse taal 4
1 Juridische oordeelsvorming 6
1

Onderzoeksseminar Digital Society

6
1

Onderzoeksseminar Geschilbeslechting

6
1

Wetenschapsleer

6
2

Dubbele scriptie: Groningen én Nijmegen

28
2

Interpretatie

6
2 Normering 6

*Domeinvakken

Je kiest 6 domeinvakken van samen (tenminste) 36 EC uit geselecteerde Nijmeegse rechtenmasters. Zo kun je je eigen accent aanbrengen in je master: je kiest vakken die aansluiten bij het onderzoeksgebied waarin jij geïnteresseerd bent.Welke domeinvakken je kunt kiezen, is afhankelijk van de gekozen Nijmeegse masterspecialisatie. Binnen Nederlands Recht kun je kiezen uit vakken uit de specialisaties Strafrecht of Staats-en Bestuursrecht. Binnen de master International and European Law kun je kiezen uit vakken uit de specialisaties International & European Law Advanced of Human Rights and Migration. De domeinvakken bestaan uit de gebonden- en keuzevakken uit die specialisaties.

Onderzoeksvaardighedenvakken

Bijzonder aan de onderzoeksmaster is dat je veel vakken volgt waarbij aan je onderzoeksvaardigheden gewerkt wordt. Daarin leer je hoe je een onderzoek moet opzetten en onderzoek van anderen kunt beoordelen.

Onderzoeksvakken

De geleerde vaardigheden breng je in de praktijk in een viertal onderzoeksseminars: vakken waarin niet het volgen van college, maar het schrijven van papers centraal staat, en bij de masterscriptie. De onderwerpen van de onderzoeksseminars hebben doorgaans betrekking op het snijvlak van twee rechtsgebieden, zoals strafrecht en bestuursrecht of staatsrecht en Europees recht, maar je schrijft bijvoorbeeld ook een recensie over een publiekrechtelijk boek.

Scriptie

Je sluit de master af met een dubbele scriptie van 28 EC.