Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Pre-master na hbo rechten

Pre-master Nederlands recht niet meer aangeboden vanaf 2024

De pre-master Nederlands Recht wordt vanaf het komende collegejaar (2024-2025) niet meer aangeboden. Met een ononderbroken studielinkinschrijving hebben voltijd pre-masterstudenten Nederlands recht tot en met collegejaar 2025-2026 de mogelijkheid om hun pre-master te voltooien, deeltijd pre-masterstudenten Nederlands recht kunnen met een ononderbroken inschrijving tot en met 2026-2027 hun pre-master afronden.

De pre-master Nederlands recht wordt opgedeeld in de pre-masters Fiscaal Recht, Privaatrecht en Publiekrecht. Bekijk de website voor meer informatie.