Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Veelgestelde vragen

Hoe worden de video-opnames van de hoorcolleges aangeboden en hoe lang blijven ze beschikbaar?
De video-opnames worden aangeboden via Brightspace, de digitale leeromgeving van de Radboud Universiteit. Ze blijven beschikbaar gedurende de looptijd van het vak.

Op welke dagen vinden de werkcolleges plaats, en op welke tijdstippen?
De werkcolleges vinden plaats op doorgaans een à twee avonden per week. Per semester wordt het collegerooster vastgesteld.

Zijn de tentamens ook 's avonds?
Nee, de tentamens worden doorgaans overdag afgenomen.

Kan ik 's avonds ook gebruik maken van de bibliotheek? En in het weekend?
Ja dat kan. > Openingstijden van de Bibliotheek Rechtsgeleerdheid

Als ik in het laatste jaar in de reguliere master instroom, met wat voor dagen/tijden moet ik dan rekening houden?
Mastervakken worden doorgaans alleen overdag aangeboden. Enkele vakken worden als weblectures aangeboden, maar een groot deel van het masteronderwijs is door de aard van het onderwijs niet geschikt voor opnames. Deeltijdstudenten krijgen voorrang bij het inschrijven voor de mastervakken zodat zij de werkgroep van hun voorkeur kunnen volgen. De ervaring leert dat deeltijdstudenten in staat zijn de master af te ronden, ook al worden niet alle colleges opgenomen of in de avonduren aangeboden.