Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Law Inspires

Programma Law Inspires

Als Nijmeegse rechtenstudent krijg je college van docenten diewebsite1 hun studenten graag hun passie voor het juridische vak bijbrengen. Maar door wie of wat worden de docenten zelf eigenlijk geïnspireerd? In deze reeks bijeenkomsten in het eerste jaar van je studie spreken toonaangevende docenten en hoogleraren van de Nijmeegse rechtenfaculteit over de vraag waar zij hun inspiratie vinden. Wil jij je laten inspireren? Meld je dan aan voor het extracurriculaire programma: Law Inspires.

Opzet programma

Doelstellingen

  • Verkrijg inzicht in diverse inspiratiebronnen voor de jurist.
  • Beantwoord vragen en verdedig standpunten in maatschappelijk-juridische discussies.
  • Schrijf een stuk over je eigen juridische inspiratiebron en presenteer dit.
  • Ontwikkel je presentatievaardigheden.
  • Leer jezelf een academische mentaliteit aan.
  • Maak kennis met juridisch onderzoek.

Werkgroepen

Het programma omvat ongeveer acht interactieve colleges van twee uur op (hoogstwaarschijnlijk) vrijdagmiddag. Je bereidt de colleges voor aan de hand van vragen, casuïstiek, etc. Per bijeenkomst geven één of twee studenten een presentatie over het onderwerp. De docent geeft vervolgens verder vorm aan de bijeenkomst. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een discussie. De overige studenten nemen ook actief deel, door aan de hand van de (mondeling) voorbereide vragen aan de discussie deel te nemen. In een afsluitende bijeenkomst houd je een presentatie over jouw juridische inspiratiebron. Ter voorbereiding op de presentaties wordt een bijeenkomst ‘presentatievaardigheden’ georganiseerd.

Excursies

Gedurende het programma worden verschillende excursies georganiseerd. Je kunt denken aan een bezoek aan een museum, de Hoge Raad, een Justitiële instelling etc.

Aanwezigheidsplicht

Voor alle studieonderdelen van het programma geldt een aanwezigheidsplicht van 100%. Hieronder wordt mede verstaan het voorbereiden van en actief deelnemen aan de bijeenkomsten. Slechts bij bijzondere omstandigheden wordt hierop een uitzondering gemaakt. Bij goede reden kan de coördinator je toestaan een gemiste bijeenkomst te vervangen door een opdracht.

Toetsing

Iedere bijeenkomst houden twee studenten een presentatie over het betreffende onderwerp. Hiervoor krijgen zij een cijfer.

Ter afsluiting van het programma schrijf je een essay over jouw juridische inspiratiebron. Dit mag zowel een wetenschappelijke bron zijn, als een roman, film, schilderij etc. Je essay licht je toe in een korte presentatie. De vorm van de presentatie wordt vrijgelaten (denk bijvoorbeeld aan een posterpresentatie, rechtszaak of video). Ook voor dit essay en de eindpresentatie ontvang je een cijfer.

Na afloop van het programma en bij voldoende resultaat ontvang je een certificaat.


Ben jij eerstejaars rechtenstudent aan de Radboud Universiteit en wil je meer weten over het talentenprogramma Law Inspires? Kom dan in september naar de voorlichtingsbijeenkomst. De datum en de locatie volgen.