Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Docenten en inhoud programma

De volgende docenten verzorgen colleges tijdens Law Inspires. (Programma onder voorbehoud.)

Mw. prof. mr. C.D.J. Bulten

bulten2Prof. mr. Claartje Bulten is hoogleraar Ondernemingsrecht. Daarnaast is zij onder meer kroonlid van de Sociaal-Economische Raad.

Sommige uitspraken steken met kop en schouders boven de mainstream-jurisprudentie uit. Het zijn landmarks. Zij leggen nieuw fundamenten of markeren een kantelpunt in een rechtsgebied. Deze uitspraken maken dat een jurist zich blijft verdiepen in het recht, zich blijft afvragen hoe het toch allemaal in elkaar steekt.

In deze bijeenkomst vertel ik graag welke uitspraak mijn liefde voor het ondernemingsrecht heeft aangewakkerd, en waarom. Daarnaast daag ik de student uit om uit een selectie van ondernemingsrechtelijke uitspraken zijn of haar eigen favoriet te kiezen. En dan natuurlijk vooral te vertellen waarom die uitspraak met kop en schouders boven de andere uitsteekt!

Prof. mr. Y. Buruma

BurumaProf. mr. Ybo Buruma is hoogleraar Rechtsstaat, rechtsvorming en democratie. Hij is tevens Raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden.

Waar of goed? Inspiratie van prof. Nagel tot Lucia de Berk.

Na te zijn afgestudeerd in de criminologie bij prof. Nagel in Leiden studeerde ik rechten. Criminologen en andere sociale wetenschappers  zijn geïnteresseerd in de vraag wat waar is: wat is er echt gebeurd; wat kunnen we zeggen over de persoon van de dader? Juristen zijn geïnteresseerd in de vraag wat goed is: welke juridisch correcte beslissing moet worden genomen als de feiten vaststaan.  Die spanning komt heel nadrukkelijk aan de orde bij de kwestie van de dubieuze veroordelingen. De Schiedammer parkmoord en de zaak Lucia de Berk zijn beroemde zaken bij de beoordeling waarvan ik betrokken ben geweest. Het zijn ook zaken die de vraag oproepen waarom herzieningen van strafrechtelijke veroordelingen zo moeilijk zijn te bewerkstelligen. Dat is de vraag die in deze bijeenkomst aan bod komt.

Prof. mr. C.J.H. Jansen

Jansen, CorjoProf. mr. Corjo Jansen is hoogleraar Rechtsgeschiedenis en Burgerlijk recht alsmede voorzitter van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht. Zijn expertise betreft het Romeinse recht, de 18e-, 19e- en 20e-eeuwse privaatrechtsgeschiedenis, de geschiedenis van het arbeidsrecht en het recht in de Tweede Wereldoorlog.

Lodewijk Visser (1871-1942) geldt als een van de gezaghebbendste Nederlandse juristen uit de vorige eeuw. Hij werd in 1939 benoemd tot president van de Hoge Raad. De Duitse bezetter ontsloeg hem vanwege zijn Jood zijn op 1 februari 1941. Vanaf het begin van de bezetting nam Visser een principiële houding in tegen het nationaalsocialisme en het antisemitisme van de Duitse bezetter, ook na zijn ontslag. Visser groeide daardoor uit tot een inspiratiebron voor andere juristen, maar hij kreeg ook kritiek vanwege zijn principiële opstelling. De vraag rees in die tijd voor iedere jurist – advocaat, rechter, hoogleraar, notaris of ambtenaar – welke houding zou ik hebben ingenomen tegen het onrecht dat Nederland en in het bijzonder de Joodse Nederlanders vanaf mei 1940 overspoelde? Deze vraag kunnen wij – juristen van nu – ook ons zelf stellen: wat had ik gedaan?

Mr. L.A.G.M. van der Geld

Geld, Lucienne van der3Mr. Luciënne van der Geld is universitair docent Notarieel recht en  directeur van de landelijke kennisorganisatie Netwerk Notarissen.

De inspirerende voorbeelden voor mijn werk als docent Notarieel recht worden dagelijks aangeboden door 'RTL Boulevard'. Kim Kardashian, het overlijden van Prince en het imperium van Roy Donders zijn mijn inspiratie. Tijdens het talentenprogramma ontdekken we dat wat voor de sterren geldt ook in ons eigen leven speelt, al is ons leven misschien iets voorspelbaarder en minder dramatisch.'

Mw. dr. L.R. Glas

Glas, LizeDr. Lize Glas is universitair docent Internationaal- en Europees recht en doet onderzoek naar het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Naast dat zij schrijft over wat ‘dialoog’ en ‘toegang tot het recht’ betekenen in de context van het Verdrag-systeem, onderzoekt zij de procedures van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Tegenwoordig is het makkelijk om veel informatie te vinden via zoekmachines, zoals Google Bing, Yahoo en Safari, of op sociale media websites, zoals Facebook, Instagram en Twitter. Door de naam van een persoon in te tikken, kan men heel veel informatie over deze persoon vergaren. Stel dat je via een dergelijke zoekmachine of op een dergelijke website informatie over jezelf ziet die onjuist, verouderd of privacygevoelig is. Heb je dan het recht om deze informatie te laten verwijderen? Heb je het recht om vergeten te worden? Dit recht is op EU-niveau erkend en er komen steeds meer zaken hierover voor de Nederlandse rechter. De vraag die mij fascineert is hoe rechters omgaan met zaken betreffende het recht om vergeten te worden.

Prof. mr. Henri de Waele

Prof. mr. Henri de Waele is hoogleraar Internationaal en Europees recht. Naast zijn aanstelling in Nijmegen is hij tevens verbonden aan de universiteiten van Antwerpen en Bonn.

Door de belangrijke rol die de Verenigde Naties en het Internationaal Gerechtshof tegenwoordig spelen op het wereldtoneel, zou je bijna vergeten dat ze niet de eersten waren in hun soort. Net na de Eerste Wereldoorlog werd al geprobeerd om vreedzame samenwerking op mondiaal niveau te institutionaliseren door de oprichting van de Volkenbond en het Permanente Hof van Internationale Justitie. Nederland had de eer dat rechtscollege te mogen huisvesten in het Vredespaleis te Den Haag, waar begin 20e eeuw al het Permanente Hof van Arbitrage een onderkomen had gevonden.

In deze bijeenkomst analyseren we de organisatie en werking van de Volkenbond, om te achterhalen waar het precies misging in de jaren 1919-1939, en in hoeverre er uit die ervaringen lessen zijn getrokken bij de vormgeving van de Verenigde Naties. Verder bestuderen we een aantal klassiekers uit de jurisprudentie van het Permanente Hof en zijn opvolger, om te bepalen hoeveel invloed juristen uitoefenen op globale politieke ontwikkelingen. We combineren de academische verkenningen met een bezoek aan het Vredespaleis – ‘the place where the magic happens’.