Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Toegangseisen en aanmelden

Voor Law Inspires geldt een selectieprocedure. Bij de selectie wordt gekeken naar je motivatie om iets extra's te willen en kunnen doen. We letten naast je motivatie op je cijfers en eventuele nevenactiviteiten. Met name je resultaten voor de vakken Nederlands en Maatschappijleer en het profielwerkstuk zijn van belang. Met alle kandidaten wordt een gesprek gevoerd.

Aanmelden voor Law Inspires voor collegejaar 2023/2024 kan tot uiterlijk 22 september 2023.

Doorstromen naar Talentenprogramma’s B2- en B3-jaar

Studenten die in hun eerste studiejaar goed tot uitstekend hebben gepresteerd en in staat en bereid zijn extra tijd en energie te investeren, kunnen aan het eind van het eerste jaar worden uitgenodigd voor deelname aan het Law Extra-programma en het Law in Action-programma. Succesvolle deelname aan Law Inspires geeft geen recht op deelname aan Law Extra of Law in Action, maar biedt wel een plus bij het besluit tot toelating.