Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Retorica & Recht

De cursus ‘Retorica & Recht’ plaats is een extra uitdaging voor getalenteerde studenten. In tien bijeenkomsten maak je uitgebreid kennis met de theorie en praktijk van retorica in de justitiële arena. Je gaat oefenen met het overtuigen van publiek door middel van taal en optreden, om op een effectieve manier de in het recht te nemen beslissingen te beïnvloeden.

De grondslagen en leerstukken van de klassieke retorica komen aan de orde, zoals de overtuigingsmiddelen ethos, pathos, logos, de rol van de argumentatie ten opzichte van het narratief, de compositie van een juridisch betoog en de keuzes met betrekking tot taal, beeld en stijlvormen. Je gereedschapskist van de klassieke retorica wordt vervolgens aangevuld met resultaten van empirisch onderzoek in de cognitieve wetenschappen over bijvoorbeeld framing, emoties en biases. In praktische oefeningen en korte speeches wordt er ook veel aandacht besteed aan de techniek van de voordracht, zoals tekstregie, stemgebruik, mimiek, gestiek en houding. Daarnaast komen vragen over empathie en ethiek uitdrukkelijk aan de orde. Aan de hand van artikelen, beeldmateriaal en klassieke en actuele redevoeringen leer je om de overtuigingskracht van een betoog beredeneerd te beoordelen. De cursus eindigt met het voorbereiden en houden van een betoog.

Max Theunisse, promovendus Bestuursrecht:

“De docenten zorgen voor een ontspannen sfeer, waardoor iedereen zichzelf durft te laten zien. Ze koppelen theorie aan praktijk en omgekeerd, geven haarscherpe feedback en geven ook cursisten uitgebreid de kans om hun mening te geven. De cursus heeft mijn kijk op spreken en spreekvaardigheid veranderd. Voor mij zijn de vaardigheden die ik heb geleerd in het bijzonder van nut voor mijn werk. Ik ben sinds vorig jaar promovendus bij de rechtenfaculteit en geef werkgroepen.”

Simone Bregonje, studente Law Extra

"Voorafgaand aan de cursus had ik moeite met het spreken voor een groep. In deze cursus bieden de docenten de ruimte om hiermee te oefenen; ze geven nuttige feedback en ondersteunen dit met theorie. Aan alle facetten van een presentatie, zoals stemgebruik, gesticulatie en inhoud, werd aandacht besteed. Door deze cursus heb ik zelfs plezier gekregen in presenteren!"

Aanmelden

Om in aanmerking te komen voor de cursus dien je je bachelor in drie jaar te hebben behaald met goede cijfers. Wil je aan het programma deelnemen? Houd dan deze pagina in de gaten voor meer informatie.