Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Willem C. Vis Moot Court on International Commercial Arbitration

De Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot is de grootste pleitwedstrijd ter wereld op het gebied van internationaal handelsrecht. In 1993 namen 11 universiteiten uit 9 landen deel aan de eerste Vis Moot. Tegenwoordig is de Willem C. Vis Moot een heel groot evenement geworden: in 2022 deden maar liefst 365 teams uit 84 landen mee aan de derde Virtual Vis Moot Court. De Moot wordt georganiseerd door Pace Law School, New York onder toezicht van UNCITRAL, de United Nations Commission on International Trade Law.

Internationale arbitrage

De Vis Moot is een fictieve arbitragezaak, waarin studenten de partijen vertegenwoordigen bij een internationaal commercieel geschil. Het toepasselijke recht is het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980). De zaak omvat zowel procedurele als inhoudelijke vragen. Het doel van de Moot is om de kennis van arbitrage als een methode om geschillen op te lossen te bevorderen en de studie en toepassing van het Weens Koopverdrag in de internationale handel te bevorderen.

Eerste fase: memorandum for claimant

Op 7 oktober 2022 wordt de casus (“the Problem”) gepubliceerd op de website van de Willem C. Vis Moot Court. Na de publicatie van het probleem begint de eerste fase en schrijven de studenten het ‘memorandum for claimant’ voor de eiser. De deadline voor het memorandum is 8 december 2022. Nadien ontvangen de studenten een memorandum for claimant dat is opgesteld door een andere universiteit. Het team zal nu 'van rol veranderen' en het ‘memorandum for respondent’ voor de gedaagde opstellen. Het memorandum voor de respondent moet uiterlijk 26 januari 2023 zijn ingediend.

Tweede fase: kunst van het pleiten

De tweede (mondelinge) fase begint nadat de memoranda zijn ingeleverd. De studenten verwerven de vaardigheden die nodig zijn om een ​​zaak te bepleiten, waaronder het structureren en presenteren van een pleidooi. Hiervoor neemt het team onder andere deel aan (online) 'pre-moots'. Pre-moots zijn in essentie oefenrondes, waarbij de studenten in staat zijn hun pleidooien te oefenen en hun voorbereiding vergelijken met de voortgang van andere teams uit Nederland en uit andere landen in Europa.

In april 2023 komen alle deelnemende teams in Wenen bij elkaar en bepleiten ze de zaak waar ze de afgelopen maanden aan hebben gewerkt.

De arbiters in Wenen zijn zowel academici als professionals die werken als arbiters en/of advocaten. Tijdens deze laatste week krijg je de kans om rechtenstudenten en juristen uit de praktijk van over de hele wereld te ontmoeten. De Moot wordt afgesloten met de uitreiking van prijzen aan de beste pleiters, de beste memoranda en natuurlijk aan het winnende team.

Unieke ervaring

De Willem C. Vis Moot Court is een unieke ervaring. Deelname biedt studenten de mogelijkheid om kennis op te doen over het internationale handelsrecht en internationale arbitrage en om vaardigheden te verwerven die kunnen worden benut in de advocatuur, zoals het schrijven in juridisch Engels. Veel Moot-studenten lopen stage bij toonaangevende internationale advocatenkantoren en beginnen een carrière in de fascinerende wereld van arbitrage: de Vis Moot is daarmee een intellectuele uitdaging en een springplank voor je juridische carrière. Bovendien is het inspirerend om studenten van over de hele wereld te ontmoeten en over hun juridische cultuur te leren. De Vis Moot is een zeer waardevolle ervaring voor een student met een internationale focus of ambitie, zowel praktisch als academisch.

Meer informatie

Wil je weten hoe je je kunt opgeven voor het team van de Radboud Universiteit voor de Willem C. Vis Moot Court? Kijk dan bij deelname.

Volg het Nijmeegse team ook op Facebook.