Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Deeltijdfaciliteiten

Wie kan zich inschrijven als deeltijdstudent en gebruik maken van de deeltijdfaciliteiten*?

  • Deeltijdstudenten Rechtsgeleerdheid/Nederlands recht en Notarieel recht.
  • Studenten die via de examencommissie een individueel pre-masterprogramma volgen t.b.v. toelating tot de master Nederlands recht of de master Notarieel recht.
  • Studenten die het bachelordiploma Rechtsgeleerdheid of Notarieel recht aan de RU of een zusterfaculteit aantoonbaar in deeltijd hebben afgerond.
  • Studenten die een bachelor- of masterdiploma hebben behaald aan RU of zusterfaculteit en minimaal drie jaar aantoonbaar niet ingeschreven hebben gestaan als student.

*Deeltijdfaciliteiten zijn:

  • Weblectures (videocolleges) van hoorcolleges
  • Geen voorbereidings- en aanwezigheidsplicht
  • Een lager instellingscollegegeld indien al een masterdiploma is behaald.

Voor vragen over de deeltijdfaciliteiten, kun je contact opnemen met studieadviseur Merlijn Sutmuller, via e-mail merlijn.sutmuller@ru.nl.