Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Programma Notarieel Recht

Eerst volgt u drie zogenaamde 'voorsorteervakken': de B1-vakken Inleiding in de rechtswetenschap (5 EC), Inleiding internationaal recht (5 EC) en Inleiding Europees recht (5 EC). Deze vakken volgt u via contractonderwijs. Daarna volgt u het driejarig bachelorprogramma. De vakken worden in een cyclus van drie jaar aangeboden.

Notarieel recht in Deeltijd - verkorte opleiding
Blok Voorsorteervakken Code ECTS
1-2 Inleiding tot de Rechtswetenschap JUR-1INLRW1 9
2 Inleiding internationaal recht JUR-1IINT 5
3 Inleiding Europees recht JUR-1IEUR 5

Semester

Bachelorprogramma

Code

ECTS

Aangeboden in

1 Rechtssociologie # OF JUR-3RESOC 5 Elk collegejaar
1 Rechtsfilosofie OF JUR-3REFI 5 ntb
1 Criminologie JUR-3CRIMI 5 Elk collegejaar
2 Ethiek voor juristen JUR-3ETHIEK 2 Elk collegejaar
2 Historische ontwikkeling vh privaatrecht * JUR-2HOPRIV 6

2024-2025

1 Burgerlijk procesrecht JUR-3BURGPROCES 5

Elk collegejaar

1 Burgerlijk recht I * # JUR-3BUR1 11

2022-2023,
2023-2024

2 Burgerlijk recht II * # JUR-3BUR2ELSNOT 10 2022-2023,
2023-2024
1 Personen- en familierecht JUR-2PFRNOT 6 ntb
2 Notarieel ondernemingsrecht * + essay JUR-2ONDNOT + JUR-2ONDES 10

2022-2023, 2025-2026

2

Economie en Jaarrekeningrecht

JUR-3ECOJAAR 4 Elk collegejaar
1 Erf- en relatievermogensrecht I # JUR-3ERFRELA1 8 ntb
2 Schenk-, erf- en overdrachtsbelasting 1 JUR-3SCHERFOV1 6 ntb
1 Internationaal privaatrecht Notarieel recht JUR-3IPRNOT 6 ntb
1 Inleiding belastingrecht Notarieel recht + essay JUR-2INLBELA / JUR-3ESSAYBELA 6 Elk collegejaar
2 Inkomsten- en vennootschapsbelasting Notarieel recht JUR-3INKVENBEL 6 ntb
2 Bestuursrecht JUR-3BESTNOT 6 Elk collegejaar
2 Notariële beroepsethiek en regelgeving # JUR-3NBR 4 ntb
1 Straf(proces)recht I * JUR-2STR1 8 2022-2023,
2023-2024, 2024-2025
2 Straf(proces)recht II * JUR-2STR2ELSNOT 5

2022-2023,
2023-2024, 2024-2025

Bachelorscriptie in vak met # 13

* Vak is ook onderdeel van studieprogramma Rechtsgeleerdheid. Werkgroepen worden om de 2 of 3 jaar in de avonduren aangeboden.

De hoorcolleges worden als weblecture (videocollege) via Brightspace beschikbaar gesteld in het genoemde collegejaar. De weblectures zijn op elk gewenst moment thuis te bekijken. Indien er werkcolleges van bachelorvakken zijn, vinden deze in de genoemde collegejaren in de avonduren plaats van 17.30-19.15 of 19.30-21.15 uur.

Ntb: per collegejaar wordt bepaald of er weblectures worden gemaakt van de hoorcolleges. Kent een vak ook werkgroepen, dan vinden deze uitsluitend overdag plaats.